April - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

April

Bestyrelsen > Referater > 2023


Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 11.04.23


Dagsorden.
1 Referat fra sidste møde
2 Nyt fra Vinding Gruppen
3 Nyt fra Sigurd
4 Økonomi
5. Evt.


Deltagere:
Trine
Carsten
Lars
Lone
Lene
Karen
Gitte


1. Referat fra sidste møde
Godkendt referat 

2. Nyt fra Vinding Gruppen
Intet nyt

3. Nyt fra Sigurd
Sigurd har kæmpet med Vejle Kommune og Vinding Gruppen ang. renovation. Har brugt mange timer i dag
Sigurd skal afklare sagen med Vinding Gruppen.
Der bliver bestilt flere containere
Skal der laves en speciel aftale med Sigurd ?
Skal containerpladsen være aflåst ?
Carsten og Sigurd vil undersøge om en elektronisk brik kunne være en mulighed.
Kamera ?


4. Økonomi
Ingen problemer.

5. Evt.
Sedler til nogle husstande ang. gamle cykler i cykelskurene.
En beboer har på denne måde mistet flere cykler til trods for at de var mærkede med husnummer.
Dette må være en sag mellem beboeren og Vinding Gruppen. Eller beboeren må ringe til politiet.
Lars tager kontakt til Charlotte ang. forskellige verserende sager

Regler i bebyggelsen
- tilbygninger?
- hække
- trampoliner
Vi efterlyser et regelsæt om, hvordan man opfører sig som beboere i Kobbelhusene.

Legepladser, vi anmoder Vinding Gruppen om en gennemgang af områdets legepladser for at bringe dem i sådan en stand, at de overholder de gældende regler herom.

Arrangementer:

Fodbold d. 16/6 og 19/6 i fælleshuset? Lone og Lene laver indbydelser og opslag
Sommerfest 24/6 Helstegt pattegris? Lene laver indbydelser samt opslag
Vinsmagning
Kreative aftener
BrætspilKobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu