Marts - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Marts

Bestyrelsen > Referater > 2016
Referat bestyrelsesmøde d.08/03 2016


Dagsorden.
1. Konstituering af ny bestyrelse
2. Referat fra sidste møde
3. Nyt fra Vinding-gruppen
4. Nyt fra Tonny
5. Økonomi
6. Eventuelt


1. Konstituering af ny bestyrelse
Formand – Peder Pedersen
NK/Kasserer – Carsten Poulsen
Sekretær – Sune Kristiansen
Velkomstkomité – Lone Frederiksen

2. Referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger
Ifm. udsendelse af referatet fra generalforsamlingen modtager alle en særlig Kobbelhusene-kuglepen.

3. Nyt fra Vinding Gruppen
Der kommer en mindre lejeforhøjelse for den ældste del af bebyggelsen.
For den nye bebyggelse er evt. lejeændringer endnu ukendt.
Bestyrelsen diskuterede forhøjelsen og godkendte den.

4. Nyt fra Tonny
Anne Kirsten Frøkjær er ny beboer i Kobbelhusene og er flyttet ind i nr. 31. På vegne af bestyrelsen vil vi ønske hende velkommen til.
Peder informerer Tonny om at Lone fremadrettet skal informeres om nye lejere.

Sandkasserne skal have nyt sand og i den forbindelse må i meget gerne tage al den eksisterende sand fra kasserne i har lyst til. I opfordres til at gøre det hurtigst muligt.
Tonny vil undersøge om der findes en type sand der kan holde katte væk eller om selve sandkasse-rammen kan behandles med Kattefri eller lign.
Der vil også blive placeret lidt sand i det naturlige hegn i håb om at kattene vil benytte det i stedet for sandkasserne.

5. Økonomi
Der vil i 2016 ikke blive arrangeret en stor udflugt i stil med turen til Djurs Sommerland sidste år, da turen var en meget stor post i regnskabet.
Hvis ønsket er der fra medlemmerne, så kan det tages op til 2017-kalenderen.

6. Eventuelt
Der er søgt en ny hjertestarter ved Trygfonden og vi afventer yderligere beslutning om vi selv vil betale for én til vi har modtaget svar på ansøgningen.
Behandlingstiden for ansøgningen estimeres til godt 3 måneder.

Det er besluttet at bestyrelsesmøder afholder den 2. tirsdag i følgende måneder: februar, marts, maj, juni, september og november, dvs. disse datoer for resten af året:
• 10. maj
• 14. juni
• 13. september
• 8. november

Hvis der opstår et behov for yderligere møder kan disse naturligvis indkaldes.

Trafik- og legepladsudvalg – Peder vil forhøre sig ved Sandra om hun ønsker at være primus motor på opgaven med at udarbejde en ønskeliste over forbedringer til legepladserne hen over de kommende år samt potentielle sikkerhedstiltag for området.

Det er ligeledes besluttet at velkomstgaven til nye lejere begrænses til en værdi af kr. 150,- 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu