August - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

August

Bestyrelsen > Referater > 2023


Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 29.08.23


Dagsorden:
1. Nyt fra Vindinggruppen
2. Økonomi
3. Evaluering sommerfest
4. Aktiviteter efterår/vinter 2023/24
5. Opfølgning siden sidst
6. Evt.

Deltagere:
Lars, Carsten, Lone, Lene, Karen, Trine, Kirsten og Gitte


1. Nyt fra Vindinggruppen
Vindinggruppen har indkaldt til budgetmøde. Carsten, Trine og Karen deltager.
Huslejestigningen skal varsles inden 1. oktober. Gælder lejemål nr. 3- 155
Huslejestigning 2 gange årligt.
Budget fremsendes 1.9 og bestyrelsen er indbudt til drøftelse af dette.

2. Økonomi
Indestående på konto (udgifter til sommerfest) er fratrukket 43.900 kr.
Udgifter til sommerfest 18.630 kr.
Kontingent: 16,70 kr. pr. mdr.

Regnskabet ser stadig fornuftigt ud.

3. Evaluering sommerfest
Sommerfesten var en succes!
Vi har modtaget rigtig mange positive tilkendegivelser.
DJ´en var helt fantastisk, en oplevelse for både børn og voksne
Rigtig mange nye beboere deltog.
God ide med forhåndstilmelding på 100 kr. som efterfølgende blev tilbagebetalt til deltageren.

Følgende punkter blev debatteret omkring fremtidige arrangementer:

- Rammebeløb til kommende arrangementer, så man kan agere indenfor det fastsatte beløb.
- Man accepterer ikke at der er mødepligt for bestyrelsesmedlemmer til arrangementer (man melder ud hvor man har mulighed og lyst til at deltage.
- Ved arrangementer skal tovholderen melde ud samt uddelegere opgaver i god tid, inden det udmeldes til samtlige beboere.
- Beboerne skal være en større del af forberedelserne, så de føler ejerskab
- Bestyrelsen skal bestræbe sig på at rammesætte et helt år, ikke kun en flot sommerfest.

4. Aktiviteter efterår/vinter 2023/24
Spilleaften d. 24.10.
Lone, Karen og Gitte står for invitation og gennemførelse af arrangementet

5. Opfølgning siden sidst
Fodboldmål, Sigurd varetager renovering og indkøb af net. (færdig inden jul)
Legeplads, Carsten og Trine tager det med på budgetmødet.

6. Evt.
Vild med vilje? Er prøvet før uden det store held, men projektet skal have endnu en chance.
Det foreslås at man denne gang benytter de allerede nærværende kummer/chikaner.

Trådhegn til gård 5. Efter flere opfordringer med ønske om opsætning af trådhegn omkring beplantning,
grundet legende børn på ”forkerte” steder, vælger vi at efterkomme dette.

Formanden Lars Tronhjem nedlagde med øjeblikkelig virkning sit formandshverv og udtræder af bestyrelsen.

Første suppleant Karen indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig på ny d 4.9. 2023

Næste bestyrelsesmøde: 26.9. 2023 kl. 18.30
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu