April - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

April

Bestyrelsen > Referater > 2019
Referat Bestyrelsesmøde d. xx/04 2019


Tilstede:
Flemming Andersen - Carsten Poulsen - Inger Nørregaard Andersen - Gitte Ahrenkiel Trine Spangsberg

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde (alle)
2. Nyt fra Vinding gruppen
3. Nyt fra Tonny
4. Økonomi
5. Fælleshuset:
6. Evt. Aktiviteter før sommerferien

Ad 1: Godkendt
Ad 2: Intet nyt
Ad 3: Intet nyt
Ad 4: Ser fint ud
Ad 5: Simon Klûnner fortæller om nye tiltag vedr.booking af fælleshuset samt betaling fremover kan ske over mobil pay.
Ad 6: Gitte og Trine arbejder på at finde en dato for en kommende sommerfest med fællesspisning.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu