Oktober - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Oktober

Bestyrelsen > Referater > 2015
Referat bestyrelsesmøde d.13/10 2015


Deltagere: Peder, Carsten, Frans, Halfdan og Annemette

1. Referat fra sidste møde er ikke udsendt d.d.
Er på vej.


2. Nyt fra Vindinggruppen
Peder og Carsten har været til budgetmøde vedr. huslejeforhøjelser den 10/9. 2015
I forhold til udkastet blev der omfordelt nogle midler, således at stigningen ikke blev højere end de varslede stigninger pr. 1/1 2016. Tonny og Flemming fra Vindinggruppen skal sammen med Peder og Carsten på besigtigelse af bebyggelsen, hvorefter der bliver genindført vedligeholdelsesplaner for 5-årsperioder.
Udgifterne til vaskemaskinerne i vaskeriet er efterhånden så store, at de er under skærpet tilsyn om, hvorvidt de trænger til en udskiftning.

3. Nyt fra Tonny
Tonni holder ferie i uge 43. Henvendelse skal ske til Carsten.

4. Økonomi
Carsten smiler og ser glad ud.

5. Evaluering af udflugten til Djurs Sommerland
Regningen på udflugten lyder på 21.687,24 kr. for entre, forplejning og kørsel af 65 personer.
Vi takker Peder og Kis for deres engagement ved busleje og forplejning til os alle. Stemningsbilleder findes på vores hjemmeside. Af hensyn til økonomien planlægges næste udflugt i september 2017.

6. Næste arrangement
Halloween er aflyst pga. personalemangel.

7. Julearrangement
Sæt X i kalenderen, søndag den 6/12, fra kl. 14 i fælleshuset Indbydelse følger.

8. Evt.
Den 1/11 afholdes der loppemarked i Fælleshuset fra kl. 14-17. Stand reserveres hos Nete i nr. 39.
Nytårsfest afholdes i Fælleshuset, hvis der er tilmeldinger nok. I bestyrelsen vil vi gerne vi gøre opmærksom på dette initiativ, og tilmeldingen foregår hos Peder og Kisser i nr. 27.
En beboer har efterspurgt en rampe til skateboard. Peder går videre med ønsket til Vindinggruppen og grundejerforeningen.
Bordene i Fælleshuset trænger til et eftersyn. Peder går videre til Tonny med problemet.

Referent: Annemette 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu