Tek. Installationer - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Tek. Installationer

Beboervejledning
Varme:
Varmeforsyningen er fjernvarme. Varmekilderne er radiatorer, som fortrinsvis er placeret under vinduerne.
Radiatoranlægget reguleres med Danfoss fremløbstermostatventiler.

For at få det bedste ud af varmeanlægget og et godt indeklima før følgende bemærkes :
For at opnå en rumtemperatur på 20°C skal termostaten stå på ca. 3. Er der flere radiatorer i samme rum, stilles disse ens, også hvis der til stadighed er åbne døre mellem to eller flere rum skal termostaterne stå på det samme.

De er 3°C mellem hvert tal på termostaterne; ønsker man ikke varme i et rum og stiller termostaten på minimum, kan man ikke få lavere temperatur i rummet end 10-14°C. Termostaten kan ikke lukkes længere ned (indbygget frostsikring).

Opvarmning af brugsvand sker ved en gennemstrømningsvandvarmer i teknikskabet. Vandvarmeren er forud-indstillet til en passende temperatur på brugsvandet.
Ændring af indstillingen må kun udføres efter aftale med varmemester.

Gulvvarme i badeværelser, kan ikke reguleres, idet der her er anvendt returvand fra de øvrige varmekilder (radiatorer og varmvandsbeholder).
Herved opnås den sidste afkøling på fjernvarmevandet inden dette sendes tilbage til værket.
Denne installationsform er meget økonomisk i drift, og skal tjene til at badeværelsesgulvene kuldeslås.
Den egentlige rumopvarmning sker med radiator.


Vandmåling/varmemåling:
Der foretages individuel vand og varmeaflæsning.

El forsyning og målere:
De fornødne sikringer og instruktion foretages i lejlighedens gruppetavle.
Der er individuel måling af elforbrug, der afregnes direkte med værket.
Elmåler er placeret ved hoveddørene. Gruppeskab er placeret i entre.

El-installationerne er et HFI-relæ, der blot skal kobles ind igen, hvis relæet har koblet ud.
Ved gentagne udkobling tilkaldes el-installatør eller viceværten.

Relæet skal afprøves 1 gang om året, se vejledning på relæet.

Telefon:
Der er installeret 2 stk. telefonstik i hver lejlighed. Husk at bestille telefon (flytning) i god tid.
Ønskes yderligere telefonstik m.v., må disse bestilles direkte hos TDC, eller el-installatør.

Fællesantenne:
I hver lejlighed er der placeret 2 stk. antennestikdåser, med undtagelse af ungdomsboliger, hvor der er placeret 1 stk.
antennestikdåse. Det er via antennestikdåsen muligt at modtage tv fra YouSee.

Kabel og stikpropper, der anvendes til tilslutningsledninger mellem stikdåsen og TV/radioapparat skal være 75 ohm og af en type, der er godkendt af P&T.

De må ikke foretages indgreb i antennestikdåse eller antenneinstallation.

Det er ikke tilladt at jordforbinde modtageapparaterne.

Lejere, der benytter fællesantenneanlægget skal holde montageapparaterne i en sådan stand, at de ikke generer modtageforholdene for de øvrige brugere af anlægget.

Ved fejl eller driftsforstyrrelser på fællesanlægget, skal meddelelse herom gives til det firma som har service på anlægget.

Eventuelle udgifter til antennefirma for at finde frem til et apparat, der forstyrrer, afholdes af apparatets ejer/bruger.

Det er ikke tilladt at opsætte private antenner.
Se mere på antenneforeningens hjemmeside www.grundetantenneforening.dk

Hvidevarer:
Det er individuelt hvordan lejemålet er udstyret med hårde hvidevarer.

Sanitet og vandforsyning:
Indvendig vedligeholdelse påhviler lejeren, herunder installationer i køkkenet og baderum.

Bemærk venligst, at det er vigtigt at få repareret blandingsbatterier og cisterne med det samme, i tilfælde af fejl og utætheder, da det ofte medfører et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere.

Ved større udskiftninger af rør eller lignende, lukkes hovedventilerne i installationsskab, dog kun efter aftale med ejendommens vicevært.

I hver lejlighed er der afsat plads til installering af vaskemaskine, tørretumbler uden aftræk og opvaskemaskine, dog med undtagelse af ungdomsboligerne.

Ved installation af opvaskemaskine fjernes et underskab i køkken.

Installering af vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine skal forestå af autoriserede firmaer, og må kun ske med forudgående tilladelse fra udlejer.
Lejer hæfter selv for eventuelle vandskader forårsaget af nævnte installation.

Udløbstud på blandingsbatteri i køkken og ved håndvask er forsynet med en luftblander, der med passende mellemrum skal renses for kalk. Dette sker ved at skrue luftblanderen af og lægge den i ca. 30% eddikesyre, én nat.
Efter afskyldning om morgenen monteres luftblanderen igen.

Bruseren i baderum skal ligeledes med mellemrum adskilles og renses, eventuelt i eddikesyre, såfremt der er kalkaflejringer.

Ventilation:
Der er mekanisk udsugning i baderum og køkken. Udsugningsventilatoren tændes med rumbelysningen.
Ventilatoren bør renses jævnligt.

Opholdsrum er forsynet med friskluftsventiler. Af hensyn til indeklimaet bør disse være åbne i de rum, hvor man opholder sig, f.eks. i soveværelser om natten.

Specielt når huset er nyt, er det vigtigt at få eventuel fugtighed ud af lejligheden, hvorfor friskluftventilerne aldrig bør være lukkede.

Undgå fugtskader - luft grundigt ud. 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu