Januar - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Januar

Bestyrelsen > Referater > 2014
Referat bestyrelsesmøde d.07/01 2014

1. Godt nytår til alle.

2. Foreningens berettelse: Hvad er en beboerrepræsentation? Se vedhæftet fil.
En god snak om vi skulle forsætte eller indstille til generalforsamlingen at vi skulle nedlæg-ges. Vi blev hurtige enige om at der var mange grunde til at vi forsatte, ikke mindst ift. vores ejer. Vi blev endvidere enige om at afholde et møde umiddelbart før generalforsamlingen for at få et arrangements udvalg stablet på benene (Louise laver skrivelse, rundsendes senest tirsdag d.11/1 2014) og udsendes sammen med generalforsamling indkaldelse d.15/1 2014 og igen sammen med regnskab og formands beretning 1 uge før generalforsamling.

3. Vedr. arrangementer blev vi enige om at afholde fastelavn d.2/3 2014 (Peder laver indbydel-se, omdeles senest d.10/2 2014)

4. Dirigent til generalforsamling prøver Peder at kontakte Inger (”RK71”) og det er gjort og hun har svaret at det vil hun gerne prøve, dog uden at have den store viden om det, men det er heller ikke nødvendigt.

5. Halfdan spurgte til at det kunne være rigtigt at der skulle kører store lastvognstræk på Grundet Bygade? Peder videre sender spørgsmålet til de andre grundejerforeninger.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu