Juni - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Juni

Bestyrelsen > Referater > 2019
Referat Bestyrelsesmøde  d. 26/06 2019


Dagsorden:
1. referat fra sidste møde
2. Nyt fra Vinding Gruppen
3. Nyt fra Tonny
4. Økonomi
5. Sommerfest
6. Evt.


1. Referat fra sidste møde (alle)
- Godkendt
2. Nyt fra Vinding gruppen
- Intet nyt
3. Nyt fra Tonny – Herunder Parkeringsforhold
- Der blev drøftet et forslag fra Tonny omkring opmærkning af parkeringsbåse, således hver bolig fik sin egen parkeringsplads. Konklusionen var, at bestyrelsen ikke vil fremme idéen, da en sådan ordning vil kunne skabe langt flere problemer, end den vil løse. F.eks. har der i 3 af de 5 gårde ikke været problemer omkring parkering det seneste år, eftersom parkering foregår ved først til mølle princippet og ved generel udvisning af hensyn og forståelse for sine medbeboere.
Vi vil dog fra bestyrelsens side igen henstille til, at man fortsat tager hensyn til hinanden og tænker over, at der som udgangspunkt kun er P-pladser til 1 bil pr. husstand. Skulle man have firmabil, kan disse parkeres oppe ved vaskepladsen.
4. Økonomi
- Penge fra fælleshusudlejning skal hurtigst muligt efter udlejning indsættes på foreningens konto.
5. Sommerfest
- Sommerfest får ny dato, som bliver d. 21/9, indbydelser/tilmeldingsinfo hænges op på dørene indtil skraldespandende.
6. Evt.
- Aftalen med Birn rengøring skal genoptages. Da denne var blevet afmeldt.
- Flemming får lavet liste over bestyrelsesmedlemmer og få den hængt op på opslagstavlen.

Referent: Flemming Svane
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu