Juni - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Juni

Bestyrelsen > Referater > 2023


Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 06.06.23


Godkendt referat.
1. Nyt fra Vindinggruppen
2. Opfølgning på
3. Økonomi
4. Fodboldarrangement
5. Sommerfest
6. Fodboldmål
7. Ladestandere
8. Evt.
Deltagere:
Carsten – Lars – Lone – Lene - Gitte – Karen – Trine


1. Nyt fra Vindinggruppen
 Lars har kontaktet Charlotte i Vinding Gruppen, som har videresendt mailen vedr. istandsættelse af legepladserne til Flemming Clausen. Carsten har talt med Sigurd mht. proceduren for oprydning i cykelskurene.

2. Opfølgning på
Containergården: evt aflåsning er ikke rentablest gennem Nortec og problemet med renovation har ikke det omfang, at det er nødvendigt med yderligere tiltag på nuværende tidspunkt.

3. Økonomi
Det ser godt ud. 

4. Fodboldarrangement
Fodboldarrangementet fredag d. 16.6. og 19.6. Lone har haft kontakt til Freddy fra antenneforeningen og han vil gerne være behjælpelig med at koble antennen i fælleshuset til. Hvis denne aftale glipper, er der brug for et Chrome Card, så det bliver muligt at vise landskampen. Lars og Lone sørger for indkøb af Chrome Card og sætter det op.

5. Sommerfest
Sommerfesten er der pt. tilmeldt 22 personer – DJ er bestilt – maden der er bestilt, er fra Koldingvejs Slagter.

6. Fodboldmål
Fodboldmål – de 2 store mål ved græsarealet trænger til nye net. Carsten tager fat i Sigurd i forhold til renovering. 

7. Ladestandere
Ladestandere – Flere beboer i Kobbelhusene har el-biler, hvor opladningen sker via ledninger koblet på deres eget elstik. Vi henviser til, at ledninger mm. ikke ligger til gene og fare for gangbesværede – mindre børn der leger og cykler rundt på gangstierne.
Vinding gruppen vil pt. ikke forholde sig til etablering af ladestandere. Lars vil tilbyde Vinding Gruppen at undersøge og indhente tilbud fra forskellige udbydere af ladestandere, så der på sigt evt. kommer en permanent ladestander i Kobbelhusene.

8. Evt.
Vi appellerer stadigvæk til, at alle bilister holder farten nede. Både forældre og bilister må være opmærksomme på beplantningen er høj og tæt og flere børn leger hule i det, hvilket gør det svært at se de mindste børn der løber ud fra buskene – cykler og leger rundt mellem legepladserne og på tværs af gårdene.
Vi henviser til at høje transportere har parkering ved container/vaksepladsen, så bilerne ikke tager udsynet for hurtigkørende biler og legende børn.
Næste møde tirsdag d. 29.8.23 kl. 19

Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu