Maj - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Maj

Bestyrelsen > Referater > 2019
Referat Bestyrelsesmøde d. 13/05 2019


Tilstede:
Flemming Svane – Inger N. Andersen – Carsten Poulsen – Gitte Ahrenkil – Trine Spangsberg

Dagsorden:
1 referat fra sidste møde
2 Nyt fra Vinding Gruppen
3 Nyt fra Tonny
4 Økonomi
5 Info fra antenneforeningen vedr. repræsentantskab
6. Evt.


Ad 1: Godkendt

Ad 2: Intet nyt

Ad 3: Pr. 1.5. er der kommet nye beboere i nr. 91 Tugay Yurtutar + Pahise Kaya. I nr. 25 er Lone Lindberg Petersen flyttet ind.
Velkommen til begge familier.

Opsigelser: Der er opsigelse fra nr. 37 og nr. 27.

Tonny har på vegne af energiselskabet Ewii omdelt en invitation om åbenthusarrangement d. 28.5 i tidsrummet fra kl. 18:00 – 20:00, hvor der vil være mulighed for at spørge ind til de produkter Ewii kan tilbyde som internet/antenneudbyder.

Ad 4: Økonomien ser fin ud.

Ad 5: Kobbelhusenes nye repræsentant til Antenneforeningen bliver Inger N. Andersen .

Ad 6: Evt. Forespørgsel på måndelig betaling vedr. køb af fjernsynspakker i stedet for 1 gang årligt. Inger tager punktet med til førstkommende møde med Antenneforeningen.

Der er stadigvæk udfordringer omkring sortering af affald til storskrald.
Vi opfordrer på det kraftigste til at alle beboere i Kobbelhusene sorterer affald efter forskrifterne, som bl.a. er tydeliggjort på containerne.

Sæt allerrede nu x i kalenderen til ”Sommerfest i Kobbelhusene” lørdag d. 31.8

Næste bestyrelsesmøde er d. 26/6 kl. 18:30
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu