November - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

November

Bestyrelsen > Referater > 2016
Referat bestyrelsesmøde d.08/11 2016


Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra Vinding gruppen
3. Nyt fra Tonny
4. Økonomi
5. Evt. aktiviteter før jul
6. Dato for generalforsamling
7. Eventuelt

Deltagere:
Sune Kristiansen
Carsten Poulsen
Sandra Hvas
Afbud:
Peder Pedersen
Lone Frederiksen


1. Referat fra sidste møde
Tilbagemeldingen på udskiftning af pærerne er overlagt til Vinding Gruppen, hvor vi for nuværende blot kan afvente.
Trampolinleverandøren (Grindsted Billardfabrik) ønsker ikke at tilbagekøbe trampolinen, men vil meget gerne hjælpe med at sælge den igen. Dog skal vi ikke forvente at den kan blive solgt før foråret, hvor markedet for trampoliner genopstår. Alle forslag eller kontakter, der fremskynder et salg er velkomne.

2. Nyt fra Vinding Gruppen
Se punkt 3.

3. Nyt fra Tonny
Der er blevet bevilget udskiftning af skibet i lomme 3 til et legehus, der er planlagt til at blive opstillet i marts måned.
Tonny arbejder med renovering af legepladserne, laver selv reservedele, idet der er en kraftig besparelse i forhold til Kumpans priser.
Kommende projekt er forandring af cykelskurene.
Vinduerne forventes indenfor kort tid.
Opsigelser:
Nr. 73 ud per 15/11.
Nr. 117 ud per 15/1.

Nye kommende lejere:
Nr. 73 per 1/12 Charlotte R Jensen.
Nr. 117 per 1/2 Dorthe Tømmerby Lauersen.

4. Økonomi
Foreningens likvide beholdning er per dags dato godt. kr. 41.000,-

5. Eventuelle aktiviteter før jul
Sandra undersøger mulighederne for at lave et arrangement for at byde julen velkommen. Sigtet bliver 1. søndag i advent 4/12 kl. 14.00.

6. Dato for generalforsamling
Peder foreslår at vi finder en dato omkring ultimo februar 2017.
Det er blevet besluttet at generalforsamlingen afholdes den 23. februar 2017 kl. 19.00

7. Eventuelt
Afsnittet omkring husdyr er blevet taget ud af beboervejledningen.
Skitsen for omstrukturering i køkkenet, for at få plads til en ekstra ovn, er blevet godkendt.
Forespørgslen fra Vejle Kommune omkring leje af fælleshuset blev besvaret med et nej tak med henvisning til vores vedtægter og at der må forventes et betragteligt slid på bygning og inventar.
Næste møde er aftalt til tirsdag den 17. januar 2017 med gennemgang af regnskab.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu