Januar - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Januar

Bestyrelsen > Referater > 2016
Referat bestyrelsesmøde d.12/01 2016


Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde (alle)
2. Nyt fra Vinding gruppen
3. Nyt fra Tonny
4. Økonomi
5. Fastelavn – Forslag til invitation vedhæftet 2 stk.
6. Generalforsamling – Indkaldelse vedhæftet, evt. kommentar udbedes
7. Evt.


1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt. Der er ingen interesse fra grundejerforeningen om en fælles skateboard bane, så forslaget må afslås. Tonny har efterset og repareret beslagene på bordene i fælleshuset. Arrangementet i december blev desværre aflyst, da der kun var fire husstande tilmeldt.

2. Nyt fra Vinding gruppen
Der har været afholdt et møde mellem Peder, Carsten og Flemming Clausen vedrørende plan for udvendig vedligeholdelse, og der er blevet lavet en 10-års plan. Herunder vil de nedslidte vaskemaskiner i vaskeriet blive udskiftet, når der opstår reparationer. Vindinggruppen modtager fremover det reviderede årsregnskab, som bliver omdelt til husstandene før generalforsamlingen.

3. Nyt fra Tonny
Intet nyt fra Tonny.

4. Økonomi
Carsten arbejder på regnskabet for 2015.

5. Fastelavn
Der var to tilbagemeldinger på indbydelserne, én for hver, så Peder traf beslutning om at genbruge den farverige, som er omdelt. Husk tilbagemeldingsfristen den 20/1
Efter sidste års strabadser må der indkøbes nye bat. Vi afventer tilmeldinger i forhold til indkøb til festen.

6. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes den 24/2. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 10/2 hos Peder i nr. 27. Kan også fremsendes via mail pesens@gmail.com.

7. Evt.
Stor ros til initiativtagerne til nytårsaften, hvor ca. 30 voksne og børn havde en festlig aften. 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu