Generalforsamling 2023 - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2023

Bestyrelsen


Kobbelhusenes beboerforening indkalder hermed til
Generalforsamling.

Onsdag d.8. marts 2023, kl. 18.30 i Fælleshuset.
*Der vil være forplejning bestående af smørrebrød, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2022, Budget 2023
4. Drøftelse og beslutning vedr. indkomne forslag, se nedenfor*
5. Udtræder af bestyrelsen
• Flemming
• Inger
6. Valg til bestyrelsen:
• Trine (modtager genvalg)
• Carsten (modtager genvalg)
• 1 ny skal vælges
• 1 ny skal vælges
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt.

Beretning, regnskab og evt. indkomne forslag udsendes på hjemmesiden www.kobbelhusene.dk senest en uge før generalforsamlingen.
Indkaldelsen sker med henvisning til vedtægterne § 7, der ligeledes kan findes på hjemmesiden.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 22. februar 2023. Forslag skal afleveres/sendes til formanden i nr. 81.

Der er IKKE tilmelding til selve generalforsamlingen, men tilmelding til mad efterfølgende er nødvendig i forhold til antal bestillinger. Tilmelding sker hos Flemming i nummer 81, med angivelse af antal deltagere og husnummer. Enten på SMS 29 20 11 41 eller skriftligt.

Hver husstand har én stemme og der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu