August - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

August

Bestyrelsen > Referater > 2019
Referat Bestyrelsesmøde d. 26/8 2019


Dagsorden:

1 referat fra sidste møde
2 Nyt fra Vinding Gruppen (indkaldelse til møde i Vinding)
3 Nyt fra Tonny
4 Økonomi
5. Septemberfest
6. Evt.

Deltagere: Flemming Svane – Inger N. Andersen – Carsten Poulsen – Trine Spangsberg

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Bestyrelsen har modtaget materiale vedr. omkostningsbestemt huslejeregulering for 2020. Carsten og Flemming deltager i møde med onsdag d. 11.9. 19 kl. 15:00, hvor materialet gennemgås sammen med Charlotte Nielsen Vinding Gruppen.

Ad 3: Intet nyt

Ad 4: Ser fint ud

Ad 5: Praktiske opgaver blev fordelt til den kommende Septemberfest lørdag d. 21/9. Der er pt. 28 personer tilmeldt 15 voksne og 13 børn. Der er plads til flere – så kom frisk. Tilmelding til Inger i nr. 65.

Ad 6: Simon Klûner i nr. 97 som har været Fælleshusbestyrer i de sidste 6 mdr. træder tilbage fra posten.
Tak for indsatsen Simon.

Ny Fælleshusbestyrer er fremover:

Trine Spangsberg
Ringdams Kobbel 43
tlf. 22170874
mail. trinespangsberg@hotmail.dk

Vi arbejder stadigvæk med at få mobilpay som betalingsmiddel til leje af Fælleshuset. Der bliver sendt besked ud, når dette er sat i værk. Forhåbentlig inden så længe.

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 16/9 kl. 19.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu