Skader i lejligheden - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Skader i lejligheden

Beboervejledning
Brand, indbrud og vandskade:
Opstår der skader i lejligheden, vand-, brandskade, indbrudstyveri o.l., hvor der sker beskadigelse af ejendommen eller den installation, skal der omgående rettes henvendelse til ejendommens vicevært, der vil sørge for skadens udbedring.

Udenfor normal arbejdstid kan følgende firmaer kontaktes ved behov for hjælp til akut skade, for skadeafhjælpning
eller håndværkerassistance.
El-problemer kan Lindved El kontaktes på tlf 75 85 15 11
VVS-problemer kan Tørring VVS kontaktes på tlf 75 80 15 20
En akut skade kan f.eks være sprængt vandrør, en stormskade eller andet der medfører følgeskade på ejendommen.

Forsikring:
Skader på private indbo genstande/løsøre er ikke dækket af ejendommens forsikring. Det tilrådes at tegne en familieforsikring, der normalt dækker i forbindelse med brand-, tyveri- og vandskade på indbo. Den kan eventuelt udvides med en kummeforsikring, der også omfatter brud på håndvaske, WC-kummer o.l.

Vi skal gøre opmærksom på, at ingen af vinduerne på ejendommen, er stabile nok til at kunne stå åbne i kraftigt blæsevejr.
Dette gælder ligeledes de vinduer der er monteret stormkroge på.

Såfremt en rude går itu, skal en ny isættes for lejerens regning. Dette gælder også for vinduer der blæser op og går
itu. Vi vil derfor anbefale at der tegnes en glasforsikring til husstanden.

Betaling:
Da der ofte er en vis usikkerhed om, hvem der skal betale for småskader og vedligeholdelse på ejendommen, er der nedenstående en vejledende oversigt over de mest almindelige forekommende tilfælde :

Afløb i køkken og bad, ud til faldstamme - Lejer
Reparation af haner og pakninger - Lejer
Cisterne, der løber, pakning, afkalkning - Lejer
Alle låse i lejemålet - Lejer
Elkontakter - Lejer
Revnet håndvask - Lejer
Revnet toiletskål - Lejer
Ruder itu - Lejer
Vandskader, hidrørende fra opvaskemaskine - Lejer
Udskiftning af haner - Udlejer
Reparation af vandledninger - Udlejer
Reparation af radiatorer/rør - Udlejer
Ingen varme/varmt vand - Udlejer
Vandskader - Udlejer
Utæt vadeværelsesgulv - Udlejer
Defekt cisterne i øvrigt - Udlejer
Defekt køkkenvask - Udlejer

Håndværkere:
I tilfælde, hvor udlejer skal betale, er det en selvfølge, at ejendommens vicevært bestiller de nødvendige håndværkere.
I de tilfælde, hvor lejer skal betale, skal der i hvert eneste tilfælde gives meddelelse til varmemesteren, der også gerne vil sørge for bestilling af håndværkere, dvs. ejendommens faste håndværkere, der kender ejendommen.
I øvrigt skal lejer straks foretage anmeldelse til viceværten, hvis der sker skader på installationer, ruder o.l.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu