Gereralforsamling 2022 - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Gereralforsamling 2022

Bestyrelsen > Referater > 2022
Generalforsamling
Kobbelhusene
onsdag d. 23.03.2022Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2021, budget 2022
4. Drøftelse og beslutning af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, på valg er: Flemming Svane – Gitte Ahrenkiel (modtager genvalg - genvalgt uden modvalg
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af Revisor og Revisorsuppleant
8. evt.

Deltagere fra bestyrelsen: Flemming Svane – Carsten Poulsen – Inger Nørregaard – Gitte Ahrenkiel – Trine Spangsberg. Der deltog 7 beboere fra Kobbelhusene.

Ad 1: Dirigent Inger nr. 65
Referent Trine Spangsberg nr. 43

Ad 2: Flemming fik gennemgået beretningen og der var ingen kommentar hertil.

Ad 3: Carsten gennemgik kort regnskabet for 2021 og 2022, som blev godkendt.

Ad 4: Indkomne forslag: Øget tilgængelighed for at få sin cykel/cykler ind i skuerne med evt. opdeling af skuret, så der er mulighed for at stille cykler for sig og barnevogne – klapvogne – børnecykler mm for sig selv.
Beslutningen blev at afvente med opdeling, men i stedet henvise til at barne/klapvogne – børnecykler legesager stilles i eget skur, dermed kan der frigives plads til dem der dagligt har brug for at få sin cykel ind i de aflåste skure. Der henvises også til oprydning af gamle ubrugte cykler mm.
Forslag om at male legepladserne: Legepladsen midt i bebyggelsen trænger til udskiftning. Vinding Gruppen står for udendørs vedligehold og betaling. Forslag før der nedsættes en arbejdsweekend til at male osv. er, at der skal være et gennemsyn af alle legepladserne, da det er vigtigt at de lovkrav der er for legepladserne, bliver opfyldt.
Forslag om rygning/støjgener ved indgangen til Fælleshuset: Afstemning om forbud/ændring mod rygning ved indgangsdøren til Fælleshuset. Der var flest der stemte for med tilladelse til at ryge foran hoveddøren. Der kan henvises til at bruge området ved terrassen. Vedr. støjgener i forbindelse med fester. Dem eller de der afholder fester skal selvfølgelig tage hensyn og opfylde kravene i forhold til leje af fælleshuset. Men tanken med at placere fælleshuset i forbindelse med ungdomsboligerne netop at de unge mennesker i højere grad kunne forlige sig med mere støj.
Ad 5: Flemming Svane nr. 81 – Gitte Ahrenkiel
Ad 6: 1 suppleant Lars T. Rasmussen nr. 1 G - 2. suppleant Jeppe Christensen nr. 11
Ad 7: Revisor Charlotte Jensen nr. 73 – revisorsuppleant Helle Christensen nr. 93
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu