Haveguide - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Haveguide

Beboervejledning

Indledning:
Vi bor i privat boligbyggeri med dertil hørende restriktioner på vores udfoldelser.
Disse retningslinier for haverne er et forsøg på at give nogle rammer, indenfor hvilke vi kan udfolde størst mulig individualitet.
Det er endvidere hensigten med disse retningslinier at undgå alt for mange tvivlstilfælde og diskussioner.

Generelt:
Det påhviler den enkelte lejer at holde både forhave og baghave i pæn og ordentlig stand. Græsset skal slås jævnligt og bede holdes fri for ukrudt.
Flis accepteres ikke.
Hækplanter er en del af den enkelte have, derfor er man også pligtig til at renholde mellem hækplanterne.
Ved fraflytning afleveres have (græs og hæk mv klippet)
Nye lejere overtager haven som den er indrettet og i den stand haven har, med evt stakit, hæk, græs, fliser mv.
Er man i tvivl om, hvor éns have er, kan der rettes henvendelse til viceværten.
Det er ikke tilladt at plante vækster, der fæstner sig på bygningsdele, herunder også nedløbsrør.
Det er heller ikke tilladt at ophænge krukker på udvendige mure.
Derimod må klatrende vækster gerne findes i de espalier, der er etableret ved nogle af indgangsdørene.
I cykelskuret ud for nr. 133 forefindes plæneklippere og enkelt haveredskaber. Disse er til fri afbenyttelse og returneres selvfølgelig i rengjort stand efter brug.
Er der tvivl om noget, eller ønsker man at ændre noget i haven, så kontakt altid viceværten før man går i gang.

Forhaver:
Hækken, der skal være bøgehæk, må have en højde til max. overkant på postkassen.
Det er tilladt at anlægge ét eller flere bede i forhaven, blot man er opmærksom på re-etableringspligten.

Baghaver:
Afgrænsning af baghaver er enten ved bøgehæk, spireahæk eller - et hvidt hegn (max 180 cm), der består af enten lodrette eller vandrette brædder i forlængelse af de autoriserede skråhegn.
Dette hegn, der skal laves i umiddelbar forlængelse af skråhegnet, må max. være af samme højde som laveste sted på skråhegnet. 
Lejeren står selv for at male diverse hegn med hvid træbeskyttelse.
Ønsker man at etablere et sådant hegn, skal man rette henvendelse til viceværten, der godkender i hvert enkelt tilfælde.
Denne godkendelsesprocedure er for at undgå, at naboer bliver generet, og at området får et for administrator uacceptabelt uens præg.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu