Marts - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Marts

Bestyrelsen > Referater > 2017
Referat bestyrelsesmøde d.07/02 2017


Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde
2. Ovn i køkkenet
3. Regnskab 2016, budget 2017
4. Hovedrengøring (hvad skal med)
5. Eventuelt

Deltagere:
Peder Pedersen
Carsten Poulsen
Sandra Hvas
Sune Kristiansen
Lone Frederiksen


1. Referat fra sidste møde
Sandra rundsender en mail 16/2 med antal deltagere til fastelavnsfest. Hvis der er ca. 20 deltager (15 børn) gennemfører vi det.
Der er indkommet to punkter fra beboere til generalforsamling, som vil blive taget op der.

2. Ovn i køkkenet
Den er monteret.

3. Regnskab 2016, budget 2017
Regnskabet er fremsendt til bestyrelsen og alle har gennemset det. Der er ikke yderligere kommentarer.
Budget er der også nikket til.

4. Hovedrengøring (hvad skal med)
Vi har besluttet at tage imod tilbuddet fra Aktiv Pro Rengøring uden afkalkning af badeværelser. Kis/Peder sørger for at få et revideret tilbud.

5. Eventuelt
Der serveres smørrebrød til generalforsamling – Carsten bestiller.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu