Generalforsamling 2024 - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2024

BestyrelsenKobbelhusenes Beboerforening indkalder hermed til
ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 12. marts kl. 18.00 i Fælleshuset


*Beboerforeningen er vært ved et mindre traktement umiddelbart efter generalforsamlingen. (Dette kræver tilmelding)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2023, herunder budget for 2024
Regnskabet er tilgængeligt på hjemmesiden 29.2.2024
4. Drøftelse og beslutning vedr. indkomne forslag, ingen forslag modtaget.
5. Præcisering af §3. Hver husstand 3- 155 kan optages som medlem med ret til at deltage i de arrangementer som foreningen forestår.
6. Valg til bestyrelse:
På valg er: Gitte (modtager genvalg)
Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Evt.


Beretning, regnskab og evt. indkomne forslag udsendes på hjemmesiden www.kobbelhusene.dk senest en uge før generalforsamlingen. 5.3.2024

Indkaldelsen sker med henvisning til vedtægterne §7, der ligeledes kan findes på hjemmesiden.

Hver husstand har én stemme og der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Der er IKKE tilmelding til selve generalforsamlingen, men tilmelding til efterfølgende traktement er nødvendigt i forhold til antal bestillinger.
Tilmelding sker til Gitte Ahrenkiel nr. 111, med angivelse af antal deltagere samt husnummer. Dette enten skriftligt i postkassen eller på sms 22310679

Slutpåtegning:
Som tidligere meddelt har foreningens kasserer efter 20 år valgt at stoppe. Foreningen søger/mangler derfor akut en ny kasserer. Kunne det være dig?


Venlig hilsen ~ Bestyrelsen

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu