Maj - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Maj

Bestyrelsen > Referater > 2022
Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 10.05.22

1. Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt – dog med tilføjelse af valgte repræsentanter. Den opdaterede udgave lægges snarest på hjemmesiden. Næste gang formuleres i referatet, at ”diverse formalia mht. indkaldelse osv. er overholdt”.

2. Nyt fra Vindinggruppen:
Intet særligt.
De betaler halvdelen af ny polstring på stolene i fælleshuset (7500 kr.)

3. Nyt fra Sigurd: 
Birn har ved en fejl været i Kobbelhusene 3 gange på en uge for at gøre rent. Sigurd fik heldigvis stoppet dem i tide. Misforståelsen er opstået pga. problemer med visning af vores kalender.

4. Økonomi.
Det ser fint ud – der står 66.000 kr. på kontoen.

5. Nye beboere:
Jeanette T.M. Madsen nr. 39, 1.2.22
Tina Sabina Pedersen nr. 1E, 1.3.22
Stephanie Smedemark nr. 107, 1.2.22

6. Indkomne klager:
Der klages over støjende og generende adfærd ifm. brug af trampolin opsat i en have. I henhold til ordensreglementet, er det ikke tilladt at udvise en sådan adfærd. Klagerne videresendes til Sigurd og Vindinggruppen. Det mere generelle problem med at håndhæve ordens- og havereglementet samt aftale om dyrehold (1 stk. pr. husstand) tager bestyrelsen op på et kommende møde med Vindinggruppen.

7. Kommende arrangementer (nærmere info samt tilmelding hænges op på skraldeskurene):

Tirsdag d. 25.5 kl. 18.30: Gåtur i området (ca. 5 km.) og efterfølgende kaffe og kage
Tirsdag d. 14.6 kl. 18: Fællesspisning (grill-pølser, kartoffelsalat m.m.)
Torsdag d. 22.9 kl. 19: Øl-smagning
Torsdag d. 13.10 kl. 19: Vin-smagning
Søndag d. 4.12 kl. 14: Julehygge for børn og voksne
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu