Marts - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Marts

Bestyrelsen > Referater > 2015
Referat bestyrelsesmøde d.10/03 2015


Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde (alle)
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Nyt fra Tonny (Carsten – Peder)
4. Henvendelser Vinding gruppen (VG) v/Peder
5. Sommerarrangement, hvad skal vi lave? Medbring forslag.
6. Evt.

1. Referat fra sidste møde
Godkendt uden kommentarer

2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Peder Pedersen
Kasserer: Carsten Poulsen
Sekretær: Annemette Jensen
Best. Medlem: Halfdan Kiilerich
Best. Medlem: Frans Mortensen

1ste. Suppleant: Helle Christensen
2den. Suppleant: Lisbeth Gosvig

3. Nyt fra Tonny
Tonny holder ferie i uge 14 og 15. Opstår der problemer kan Charlotte (VG) 76408266, Carsten RK. 125 eller Peder RK.27 kontaktes.

4. Henvendelser Vinding gruppen
Vi har modtaget varme og vand regnskab for 2014. Carsten har ved en gennemgang af regnskabet for vand måske fundet en fejl. Vi arbejder videre med det og vender tilbage når vi har et resultat. Bestyrelsen vil opfordre beboerne til i fremtiden at kontrollerer opgørelserne.

5. Sommerarrangement
hvad skal vi lave? Medbring forslag
Vi havde en lang snak om hvad vi skulle til vores sommerarrangement. Vi besluttede at vi skal kontakte Cirkus Krone for at hører om de evt. kan komme, herom senere. Bliver det ikke cirkus, så tager vi det på næste bestyrelsesmøde, og opfordre beboerne til at komme med forslag.

6. Evt.
Bestyrelsen har kontaktet VG om evt. renovering eller nye køkkener. Vi afventer deres svar.

Tonny har henvendt sig til bestyrelsen omkring evt. klipning af birketræerne, bestyrelsen besluttede at Halfdan tager den forsatte kontakt.

Bestyrelsen har fået en henvendelse ang. læhegn mellem baghaverne, de trænger enten til udskiftning eller renovering. Det er de enkelte lejere der selv skal bekoste vedligehold/udskiftning af læhegnene.

Der er nu fuldpakke Tv i fælleshuset.

Næste bestyrelsesmøde d.14/4 2015. 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu