Ordensregelment - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Ordensregelment

Beboervejledning
Børn:
Lejeren er ansvarlig for, at børn, der bor hos lejeren eller er på besøg, ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere.

Cykler, barnevogne og lignende:
Cykler, barne- og legevogne eller lignende må kun henstilles på afmærkede cykelparkering eller i de dertil indrettede rum.
Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier.

Motorkøretøjer:
Kun indregistrerede motorkøretøjer under 3500 kg. må henstilles på de til ejendommen hørende parkeringspladser.
Det er ikke tilladt at henstille anhængere, campingvogne, både etc. på ejendommen.
Parkering må ikke finde sted uden for de etablerede parkeringspladser samt parkeringsplads med gul kantstensafmærkning.

Forandringer:
Uden lejernes skriftlige samtykke må lejeren ikke foretage nogen form for forandringer af det lejede, herunder forsyne
det med fast gulvbelægning, fjerne flytte eller ombygge lejemålets inventar/installationer.

Husdyr:
Det er tilladt i hver lejlighed at holde eet husdyr (hund/kat), såfremt det ikke er til gene for andre lejere.
Husdyr skal føres i snor på friarealerne.

Musik:
Musik må kun udøves eller spilles således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Støj:
Tekniske hjælpemidler i husholdningen skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere.
Brug af boremaskiner og anden støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20:00 og 07:00.

Tørring og tæppebankning:
Der må kun benyttes toiletpapir i WC, og intet som kan tilstoppe afløbet må kastes i WC-skålen.
Såfremt cisternerne bliver utæt, skal dette straks anmeldes til udlejeren eller dennes stedfortræder.

Generelt:
Beboerne er i enhver henseende forpligtet til at benytte det lejede samt fællesrum og fællesarealer på en måde, der ikke virker generende for de øvrige beboere.
Lejere er forpligtet til straks at foretage anmeldelse til udlejer eller dennes repræsentant, hvis der sker skader på installationer, ledninger og lignende.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu