Februar - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Februar

Bestyrelsen > Referater > 2022
Bestyrelsesmøde d. 08.02.22


Tilstede:
Flemming Svane – Inger N. Andersen – Gitte Ahrenkiel - Carsten Poulsen – Trine Spangsberg

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra beboerforeningen
3. Nyt fra Vinding Gruppen
4. Nyt fra Sigurd
5. Evt.


Ad 1. Godkendt

Ad 2. Der indkaldes til:
● GENERALFORSAMLING I BEBOERFORENINGEN onsdag d. 23.3.2022 kl. 18:00 Bestyrelsen vil være værter for et mindre traktement ved bindende tilmelding.

Fælleshuset:
Der er sat et nyt komfur op i fælleshuset.
2 ud af 12 gjordstole er færdige og klar til at levering fra møbelpolstreren
Bestyrelsen vil i gerne i samarbejde med alle jer, der kunne have lyst til at deltage, stå for hyggearrangementer/aftener i Fælleshuset, hvor indholdet f.eks. kunne være strikke/håndarbejde - bræt eller kortspil - fællesspisning - sang - vinsmagning - ølsmagning - litteratur, men I derude kan være med til at bestemme indholdet, så kom endelig med et eller flere forslag.

Ad 3. Der er fra Vinding Gruppen sendt en mail vedr. UDLUFTNING i boligen.

Ad 4. Sigurd vil i uge 7 eller snarest muligt pudse gulvet i Fælleshuset op, så det igen kommer til at fremstå fint, skinnende og mere holdbart.
Nye tilflyttere til Kobbelhusene i nr. 39 - 107
Der er sat nyt lysarmatur i gårdskiltene
Der sættes en ny nøglecylinder i fordøren ind til fælleshuset, hvilket betyder at det fremover kun er Sigurds og fælleshusnøglen, der kan åbne op derind til. Sigurd vil altid have døren åben i arbejdstiden.

Generelt information
Hvis du/I har bemærket eller er plaget af SKÆKRÆ/sølvfisk henvend jer til Sigurd, som kan være behjælpelig med at få dem udryddet af jeres bolig, så hurtigt som muligt. Skægkræ er en ny plage i mange boliger.
● En fuldvoksen skægkræ er lidt større end sølvfisken og bliver som regel op til to cm lang.
● Hvor sølvfisk kun kravler ved jordoverfladen, er skægkræet bedre til at kravle og kan derfor også findes på fx vægge, i skabe og på reoler.
● Skægkræ formerer sig mere end sølvfisk og findes derfor ofte i et større antal ad gangen. Det lille dyr har en levetid på omkring syv år, og i løbet af de år kan den ligge omkring 150 æg.Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu