Oktober - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Oktober

Bestyrelsen > Referater > 2014
Referat bestyrelsesmøde d.08/10 2014


1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

2. Nyt fra Tonny.
Vejle kommune er gået i gang med at etable-rer mere lys ved fodgængerovergang.
Nu venter vi spændt på hvornår de laver chikaner på Grundet Bygade, lovet at det også skulle være færdige i 2014.
Tonny er ved at male streger på parkeringsplads i gård 2 og herefter mangler kun gård 3.

3. Henvendelser fra Vinding gruppen.
3 personer fra bestyrelsen har været til budgetmøde, hvor vi fik gennemgået tallene for 2015 og fik besvaret vores spørgsmål ang. budgettet.
Peder havde også en snak med Flemming vedr. nr. 11, der blev ringet til forsikringsselskabet for at få en status rapport.
Peder fik at vide at det var blevet anmeldt som en vandskade og der ville komme en ud og fortage nogle målinger, dette er sket, men der kunne pt. ikke måles noget fugt.
Sagen bliver lagt til side, men ikke lukket, så hvis der igen kommer fugt, bliver der målt igen.
Vi skal 2 mand fra bestyrelsen ind i nr.11 for at se hvordan væggene er blevet repareret, da lejer ikke er helt tilfreds med resultatet.

4. Økonimi.
Det ser godt ud

5. Halloween/fællesspisning.
Louise havde lavet et udkast til indbydelse som blev godkendt med den eneste tilføjelse at der skulle en tilmeldingssnip på.
Der bliver præmie til bedst udklædte pige, dreng og voksen. Vindere findes ved alm. Afstemning.
Vi laver nogle forskellige ”uhyggelige” ting og pynter op med Halloween ting.

6. Evt.
Ingen havde noget til evt.

Næste møde d.11/11 2014
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu