Juni - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Juni

Bestyrelsen > Referater > 2017
Referat bestyrelsesmøde d.20/06 2017


Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde (alle)
2. Nyt fra Vinding gruppen
3. Nyt fra Tonny
4. Økonomi
5. Evaluering Bankospil
6. Næste arrangement? Hvad er det?
7. Evt.

Deltagere:
Peder Pedersen
Carsten Poulsen
Sandra Hvas
Sune Kristiansen
Lone Frederiksen


1. Referat fra sidste møde (alle)
Ingen kommentarer.

2. Nyt fra Vinding gruppen
Intet nyt.

3. Nyt fra Tonny
Tonny går i gang med at klippe diverse hække. Det er dog ikke sikkert at han kan nå at komme hele vejen rundt. Vi anbefaler at de enkelte beboere sørger for at få klippet deres egen hæk, imens Tonnys tilbud om, at tage affaldet forsat står ved magt.

4. Økonomi
Det ser fint ud og trampolinen er blevet solgt.

5. Evaluering af bankospil
Det var en hyggelig eftermiddag med 30-40 deltagere (estimeret 10-12 husstande), hvor stort set alle prøvede at vinde noget. Det var særlig positivt at arrangementet også ramte nogle beboere som normalt ikke deltagere.
Hvis vi vælger at afholde bankospil en anden gang, så vil vi evaluere hvordan vi kan gøre det bedre.
Der blev genereret et lille overskud.

6. Næste arrangement? Hvad er det?
Høstfest 9. september – nærmere følger

7. Evt.
Spørgsmål til Tonny vedr. pavillonen: Er det mulig at få den vedligeholdt og få den gjort mere indbydende, så den igen bliver anvendt? Møbler, hynder, duge og lignende?
Carsten vender det med Tonny.
Næste bestyrelsesmøde flyttes fra 12. september til 15. august af hensyn til høstfest-planlægningen.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu