November - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

November

Bestyrelsen > Referater > 2023


Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 14.11.23


Tilstede: Trine, Carsten, Karen og Gitte

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra Vinding Gruppen
3. Nyt fra Sigurd
4. Økonomi
5. Bankoaften
6. Evt.

ad 1: Referat godkendt

ad 2: Opfølgning på henvendelse til Vinding Gruppen omkring legepladsernes tilstand.
Flemming Clausen fra udlejer og Sigurd vil besigtige området.


ad 3: Sigurd frisker malingen i Fælleshuset op.

ad 4: Ok

ad 5: Flere positive tilkendegivelser om en meget hyggelig aften, som gerne må gentages.

ad 6: Som svar på spørgsmål fra beboer:
Vi har ikke private parkeringspladser.


Kommende arrangement: Fællesspisning 25. januar kl. 18.00
Næste bestyrelsesmøde 9. januar kl. 18.30

Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu