September - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

September

Bestyrelsen > Referater > 2016
Referat bestyrelsesmøde d.13/09 2016


Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde.
2. Nyt fra Vinding gruppen – møde med Vinding Gruppen ang. Omkostnings……
3. Nyt fra Tonny.
4. Økonomi.
5. Trampolin.
6. Næste møde.
7. Eventuelt

Deltagere:
Peder Pedersen
Lone Frederiksen
Sune Kristiansen
Carsten Poulsen
Afbud:
Sandra Hvas


1. Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer.

2. Nyt fra Vinding Gruppen – møde med Vinding Gruppen ang. omkostningsbestemt budget
Der har 8 sep. været afholdt budgetmøde med Charlotte hos Vindinggruppen, vedrørende driftsbudget for 2017 og deraf følgende huslejestigninger fra januar 2017. Dette handler alene om den "gamle bydel".
Der er indkøbt en kraftigere og hurtigere forbindelse/router til kontoret, som skal muliggøre WiFi-forbindelse i Fælleshuset til brug under leje af huset.
Under mødet med Vinding Gruppen pressede vi på, for at få udskiftet rådne utætte vinduer inden vinteren, hvor det er påkrævet.
Bomme og bøjler til indfaldsstier er betalt under §18.
Der er givet tilladelse til opstilling af en trampolin under forudsætning af at foreningen afholder alle udgifter ifm. etablering, herunder udarbejdelse af logbog til bevilling ved Politiet samt løbende vedligehold.

3. Nyt fra Tonny
Ny beboer i nr. 101 per 1/9 og kommende i nr. 1e per 1/10.

Bomme til indfalds-stier vil løbende blive opstillet.

Indkøb af ovne til fælleshuset. Der arbejdes med at finde en løsning så der kan være yderligere en ovn i
køkkenet. Detailplan fremlægges på næste møde – action Carsten.
Tonny planlægger renovering af legepladser i vinterhalvåret.

4. Økonomi
Økonomien blev gennemgået. Arbejdsdagens fællesspisning gjorde et indhug, men ellers ikke yderligere
kommentarer.

5. Trampolin
Sune har medtaget et overslag over de omkostninger samt opgaver, der vil være ifm. etableringen af
trampolinen. Efter en afstemning 3 mod 1 blev det besluttet at omkostninger er for store og der vil ikke
blive etableret en trampolin, da vi ikke mener der er økonomi til det i det lange løb.
Formanden udtalte, at det er med stor beklagelse, han ikke kan stemme for på det nu foreliggende
grundlag, men anskaffelsen, etableringen og kommende drift, overstiger foreningens økonomiske formåen
- og beklager vi fra starten ikke var klar over kompleksiteten i anskaffelse og drift af en offentlig tilgængelig
trampolin.
Sune undersøger om leverandøren ønsker at tilbagekøbe trampolinen.

6. Næste møde
Den 8. november er næste mødedato.

7. Eventuelt
Carsten har viderebragt tilbud på udskiftning af pærer på området til Vinding Gruppen. Tilbagemelding
afventes.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu