Marts - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Marts

Bestyrelsen > Referater > 2023


Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 14.03.23


Dagsorden.
1. Konstituering af bestyrelse
2. Referat fra generalforsamling (foreligger endnu ikke)
3. Personlige oplysninger til Nordea for nytilkomne
4. Nyt fra Sigurd og/eller VindingGruppen, herunder opsigelser og nye lejere
5. Økonomi
6. Hjemmesiden – Fotos m.v.
7. Emner fra generalforsamlingen der skal arbejdes på
8. Eventuelt

Deltagere:
Carsten Poulsen
Gitte Ahrenkiel
Karen Laursen
Lars Tronhjem Rasmussen
Lene Hjelm
Lone Frederiksen
Trine Spangsberg


1. Konstituering af bestyrelse
Formand – Lars
Kasserer – Carsten
Sekretær – Gitte
Arrangementsansvarlig – Lone
Beboer-modtagelse – Gitte
Fælleshus - Trine
Suppleant - Karen
Suppleant - Lene

2. Referat fra generalforsamling
Referat godtkendt af de bestyrelsesmedlemmer, som var tilstede på
generalforsamlingen

3. Personlige oplysninger til Nordea for nytilkomne
Liste over bestyrelses medlemmer fremsendes til Nordea og VG og
offentliggøres på hjemmesiden, på tavlen ved fælleshuset hoveddør og i
mappen i vaskeriet

4. Nyt fra Sigurd og/eller VindingGruppen, herunder opsigelser og nye lejere
Ingen informationer fra Sigurd eller VindingGruppen
Bestyrelsen vil fortsat sørge for at stå for at affaldsspande bliver stillet ud
under viceværtens fravær, såfremt dette bliver meddelt bestyrelsen.

5. Økonomi
Kasseren orienterede om økonomien, det ser fornuftigt ud

6. Hjemmesiden – Fotos m.v.
Debat omkring, hvad der må ligges ud på hjemmeside mm. Generelt har vores
webmaster godt tjek på, hvad der må ligges op af billeder osv. Har man ønske
om at f.eks. et billede eller andre oplysninger fjernes fra hjemmesiden, vil det
selvfølgelig blive efterkommet. Dette gælder kun foreningens hjemmeside og
ikke Facebook og andre sociale medier.

7. Emner fra generalforsamlingen der skal arbejdes på
Kommentar om at en beslutning om at cykelskuret i gård 4 skulle deles i 2 blev
vedtaget på sidste års generalforsamling. Sidste års referat siger dog noget
andet. Forsøgsordningen i gård 4 er drøftet på et senere bestyrelsesmøde. Der
opfordres til at barnevogne, klapvogne mm. sættes i folks eget skur. Og så skal
der evt. laves et tjek ift. hvilke cykler, der er i brug. Det tages med på et
bestyrelsesmøde igen.

8. Eventuelt
En bred snak om forskellige emner, som bestyrelsen kunne tage op
Arrangementer: Bestyrelsen tænker at fortsætte med de typer af
arrangementer, som har haft mest tilslutning, dog vil bestyrelsen opfordre til at
beboerne kommer med indspark og gode forslag til arrangementer og
aktiviteter for Kobbelhusenes beboere.
Lene påtænker at starte på på krea aftener som vi før har haft i fælleshuset
Færdsel: Visse beboere gæster og leverandører har enddog svært ved at
overholde fartgrænsen på 15 km/t, som er gældende overalt i bebyggelsen.
Husk det er sjovest at komme hjem til levende børn også for din nabo!
Udendørs arealer: Der er delte meninger om den særdeles kraftige beskæring
af beplantningen i og omkring området, bestyrelsen efterlyser i den forbindelse
generelt lidt mere konstruktiv og ensartet kommunikation fra Vindinggruppen
og Viceværten.
Legepladser: Områdets legepladser, som både anvendes af bebyggelsens børn
og områdets dagplejemødre og institutioner, er i temmelig ringe forfatning og
trænger til omfattende renovering, bestyrelsen vil kontakte Vinding Gruppen
omkring dette.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 11-04-2023 kl. 19:00

Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu