Juni - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Juni

Bestyrelsen > Referater > 2015
Referat bestyrelsesmøde d.09/06 2015


Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde (alle)
2. Nyt fra Tonny
3. Nyt fra Vinding gruppen
4. Økonomi
5. Grisefest, status
6. Indsats for at få de sidste med i foreningen.
7. Djurs Sommerland, invitation, bestilling af bus, forplejning, hvad skal vi have m.m.?
7A.Der er mange løse katte i området, de besørger i vores sandkasser, hvad skal vi gøre ved det?
8. Evt.


1. Referat fra sidste møde (alle)
Referat godkendt uden kommentar.

2. Nyt fra Tonny
Der kommer nye regler mht. ind/udflytning, Tonny skal på kursus. Nærmere udsendes senere.

3. Nyt fra Vinding gruppen
Intet nyt.

4. Økonomi
Carsten har fået kontingent fra Vinding gruppen. Carsten arbejder videre med mulighederne for individuel vandaflæsning.

5. Grisefest, status
Desværre er der ikke den store interesse, pt. er der kun 12 personer tilmeldt incl. festudvalget (3 personer). Tak til dem for at have lavet invitation m.m. HUSK SIDSTE TILMELDING ER D.11 JUN.

6. Indsats for at få de sidste med i foreningen.
Bestyrelsen og husforvalteren har prøvet flere gange at få de sidste med (ny bebyggelse), dette desværre uden held.
Vi afventer derfor deres henvendelse for et evt. medlemskab.

7. Djurs Sommerland, invitation, bestilling af bus, forplejning, hvad skal vi have m.m.?
Invitationer udsendes ca. 1 mdr. før den planlagte tur, til Djurs Sommerland (Peder laver udkast som rundsendes for rettelser/tilføjelser inden udsending, Frans trykker). Peder undersøger transport og forplejning, tilbagemelding til bestyrelsen inden bestilling.

7A. Der er mange løse katte i området, de besørger i vores sandkasser, hvad skal vi gøre ved det?
Det er et stort problem med de mange katte som besørger i vores sandkasser, det er meget ulækkert at få et barn hjem som er indsmurt i kattelort. Bestyrelsen undersøger om der findes noget sand som virker afskrækkende på katte eller en anden løsning, så vi igen kan sende vores børn i sandkasserne for at lege, det er trods alt det de er beregnet til og IKKE KATTEBAKKER. Der skal også lyde en opfordring til katteejere om at overholde reglerne mht. dyrehold (katte og hunde skal føres i snor når de er i området) vi ved godt at nogen vil sige at man ikke holder katte i snor, men det er nu sådan reglerne er. Vi håber på jeres forståelse, se nedenstående. 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu