Maj - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Maj

Bestyrelsen > Referater > 2014
Referat bestyrelsesmøde d.13/05 2014

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat fra sidste møde
2: Grundejerforeningens område
3: Aktiviteter efter sommerferien
4: Økonomi
5: Næste møde
6: Evt.

Afbud: Annemette

1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt

2: Grundejerforeningens område
Vi fastholder, at vi er en del af Skovbyens storparcel. Der er lavet en fældning af træer mod Store Grundet, jf. lokalplanen skal det tilplantes med løvfældende træer. Carsten holder et vågent øje med udviklingen.

3: Aktiviteter efter sommerferien
LB foreslog en fællesspisning 26. juni fordi fællesspisning i april blev aflyst. Vedtaget.
Vi vil undersøge mulighederne for en udflugt i sensommeren.

4: Økonomi
Smiler og ser glad ud

5: Næste møde
Tirsdag den 3. juni 2014

6: Evt.
Tonny: tak fordi du har plantet blomster i vores indgangsparti:)
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu