Januar - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Januar

Bestyrelsen > Referater > 2024


Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 15.01.24


Tilstede: Karen, Carsten, Trine og Gitte

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra Vinding Gruppen
3. Nyt fra Sigurd
4. Økonomi
5. Dato for generalforsamling
6. Arrangement i Kobbelhusene: Fællesspisning torsdag d. 25.1
7. Evt.


ad 1:
Referat godkendt.

ad 2:
Intet nyt herfra.


ad 3:
Intet nyt fra Sigurd.

ad 4:
Indestående pr. 31.12.2023> 67.997,67 kr.

ad 5:
Tirsdag d. 12.03.2024 kl. 18.00.
Foreningens kasserer gennem 20 år har af helbredsmæssige årsager valgt at trække sig fra foreningsarbejdet. Derfor efterlyses en mulig ny kandidat til denne post.

ad 6:
Vi har på nuværende tidspunkt fin tilmelding til arrangementet.

ad 7:
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 29.01.2024 kl. 18.00


Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu