Maj - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Maj

Bestyrelsen > Referater > 2016
Referat bestyrelsesmøde d.10/05 2016


Dagsorden
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra Vinding-gruppen
3. Nyt fra Tonny
4. Økonomi
5. Eventuelt

Deltagere:
Peder Pedersen
Lone Frederiksen
Sune Kristiansen
Lisbeth Gosvig
Sandra Hvad
Fraværende:
Carsten Poulsen

1. Referat fra sidste møde
Der er ingen bemærkninger til referatet.
Lone oplever problemer med at få oplyst hvem der flytter ind ifm. indkøb af velkomsthilsen fra Tonny. Vi observerer om det generelt er svært at få oplyst eller om det blot er et enkelt tilfælde, før vi gør yderligere.

2. Nyt fra Vinding Gruppen
Der har været en klage fra en beboer over bl.a. støj fra en anden beboer og dennes børn. Vinding Gruppen har jf. reglerne rettet skriftlig henvendelse til beboeren herom. Sagen ordnes blandt de tre parter.
Der er tilbagemelding på henvendelsen fra foreningen omkring vedligehold af husene. De svarer bl.a.:
”Den indvendige vedligeholde påligger ejeren. Det er ejendommens viceværts vurdering om noget bør udskiftes hvis lejerens retter henvendelse. Udvendige vinduer/døre udskiftes løbende samt hvis det er viceværtens vurdering at det trænger til udskiftning.”
Formanden sender svarene personligt til de tre spørgsmålsstillere fra generalforsamlingen

3. Nyt fra Tonny
Sandkasser: De kan ikke gøres kattefri. Der puttes noget sand ude i buskene i håbet om at kattene vil benytte dem i stedet.
Bomme ud mod Grundet Bygade laves af en smed og opstilles ved de to indfalds-stier, der mangler og betales af foreningen.
Viceværten er i store træk tilfreds med hvordan der sorteres affald. Der er bestilt flere store containere hjem, men de er i restordre, så leveringsdatoen er endnu ukendt.
Der kommer nyt net til fodboldmålene.
Basket-kurvene vil blive pillet ned. Det overvejes om der skal opstilles en kombineret bold-mur/klatrevæg.

4. Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud ift. budget og der er umiddelbart ingen bemærkninger.

5. Eventuelt
Legepladsudvalget: Det besluttes at legepladsen med skibet lukkes (da den benyttes mindst og er populær blandt katte) og at vippedyr opstilles ved den store legeplads. Tonny vurderer om skibet kan placeres ved den lille legeplads ved de bagerste huse.
Der overvejes om der skal opstilles en lille karrusel, balancebomme, balance-stubbe/trin, trampolin og andet.
Legepladsudvalget sender et prisoverslag til bestyrelsen og der træffes beslutning om hvad der skal indkøbes samt dato for istandsættelse af legepladser på næstkommende bestyrelsesmøde den 14. juni.
Sommeraktivitet besluttes på næste bestyrelsesmøde og første forslag på bordet er fælles grillaften.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu