April - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

April

Bestyrelsen > Referater > 2018
Referat bestyrelsesmøde d.03/04 2018


Dagsorden.
1. Konstituering af ny bestyrelse.
2. Referat fra sidste møde.
3. Nyt fra Vinding-gruppen.
4. Nyt fra Tonny.

Deltagere:
Peder Pedersen
Carsten Poulsen
Lone Frederiksen
Sandra Hvas
Flemming Andersen

1. Konstituering af ny bestyrelse
Formand – Peder Pedersen
NF/Kasserer – Carsten Poulsen
Sekretær – Flemming Andersen
Nye beboer – Sandra Hvas
Arrangementer - Lone Frederiksen

2. Referat fra sidste møde
Godkendt efter omskrivning (generalforsamling

3. Nyt fra Vinding Gruppen
Varme og vandregnskab er omdelt.
Der kommer en mindre lejeforhøjelse for den ældste del af bebyggelsen. Da det er skatter og afgifter har vi som bestyrelse ingen indflydelse på disse og har derfor godkendt forhøjelsen.
Huslejestigningen ville alt andet lige, have været mere end det dobbelte. Forklaringen på, at den ikke er det er, at bestyrelsen med Carsten som primus morter fik gennemført udskiftning af de gamle kviksølvs-lampe armaturer til LED gadelamper.
Udgiften til el var i 2016 på 79.571 kr. I 2017 (hvor LED lamperne blev opsat) faldt udgiften til 70.050 kr., og nu (for et fuldt driftsår) faldet til 58.250 kr. Dvs. et fald på 26½ %. Omhandlede el udgift indbefatter også forbrug i fælleshuset i form af vaskeri og maskiner, samt Tonnys forbrug til hans gøremål.
Faldet er mere end forventet, men kan alene henføres til udskiftningen til LED lys.
Tonny har i særdeleshed også medvirket hertil, han har løbende udskifter udendørs dør belysningerne m.v. til - også LED (fra 25 & 35 Watt til 4 & 6 Watt), ligesom loftsbelysningen i fælleshuset også er blevet udskiftet til LED. En stor tak til både Carsten og Tonny for jeres indsats.

4. Nyt fra Tonny
Intet nyt.


5. Aktivitetsplan 2018 Idéer.
Bestyrelsens aktivitetshjul: Fastelavn (10/3 2019) – Sommerarrangement (25/8 2018) – Julearrangement (2/12 2018) Dette er bestyrelsens faste forslag til arrangementer, derudover er vi meget lydhør overfor beboer ønsker, så kom med jeres ønsker, så kigger vi seriøst på det.

6. Eventuelt
Bestyrelsen vil som udgangspunkt holde møde en tirsdag i hvert kvartal med følgende datoer:
8. maj – 7 august – 9 oktober eller efter behov. Der vil være opslag i vaskeriet med dagsorden og den vil ligeledes kunne findes på hjemmesiden (kobbelhusene.dk)

Kontrakten for fælleshuset skal tilrettes således at, alle helligdage m.m. kommer med, da der har været en del forvirring om dette.

Mht. legepladserne håber vi at vi kan få malet tårnet oppe ved fælleshuset når vejret tillader det her i år, samt få sat ny kant rundt om sandkassen da den næsten er rådnet væk. Ligeledes skal vi have klatretår-net i gård fastgjort da det svajer kraftigt når der bliver kravlet i det.
Så håber vi at få inddraget petanquebanen til en ekstra legeplads med et nyt legeredskab, hvad det er, forbliver en overraskelse.

Næste møde d.8/5 2018
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu