September - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

September

Bestyrelsen > Referater > 2022
Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 27.09.22

Formand og kasserer var indkaldt til budgetmøde hos Vindinggruppen 13.9.22, hvor der blev varslet en omkostningsbestemt huslejestigning på 6,8% fra 2023.
Carsten og Flemming gjorde opmærksom på ”lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold”, der er på vej (2-årigt loft for huslejestigninger på 4%).
Der blev fremlagt driftsregnskab med 3,4% stigning og budget for 2023 med overførte tal fra driftsregnskabet for 2022. Resten af den varslede forhøjelse er begrundet i ”afkastningsgraden af den investerede kapital” som reguleres efter nettoprisindekset, som er steget med 10%.
Efter budgetmødet sender formand og kasserer en mail til Vindinggruppen om, at vi kan godkende driftsbudgettet, men afventer 2. behandling af lovforslaget, der sætter et loft på huslejestigninger på 4%. Vindinggruppen mener ikke, de er omfattet af denne lov.
Efter bestyrelsesmødet d. 27.9. sendes en mail til Vindinggruppen om, at vi ikke på det foreliggende grundlag kan godkende den varslede forhøjelse, og at vi agter at gå videre med sagen. Bestyrelsen besluttede, at en her fra melder sig ind i organisationen ”Danske lejere” for at kunne få juridisk assistance ifm. den varslede huslejestigning.
Vindinggruppen varslede desuden prisstigninger i vaskeriet.

Der afholdes øl-smagning d. 13.10., hvor der også serveres pizzaslices, og opslag herom følger snarest.
Der afholdes julearrangement for børn og voksne d. 4.12.

Indflytninger:
1.6.22 Jeppe Haggren Laursen nr. 139
1.6.22 Morten Roskær Madsen nr. 9
1.8.22 Thomas D. Nielsen nr. 141
1.9.22 Fam. Ruben Campana Christensen nr. 1H
1.9.22 Stine Jessen nr. 37
1.9.22 Marcelo L. K. Ndombe nr. 147
1.10.22 Philip Smedegaard nr. 151
15.10.22 Mia Tobiassen nr. 105
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu