September - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

September

Bestyrelsen > Referater > 2014
Referat bestyrelsesmøde d.09/09 2014


1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat ikke modtaget fra sekretær.

2. Nyt fra Tonny.
Trefor går i gang med opsætning af lys over fodgængerfelt. Vejle kommune laver flytbare chikaner på Grundet Bygade. Der vil blive etableret skrå kanter ved det skarpe sving på Grundet Bygade udfor vores grund. Tonny har flere gange fyldt det op med sand/jord. Vejle kommune har kontaktede Tonny vedr. hækkene ved fodgængerovergang, da de mente hækkene var for brede, Tonny havde klippet hækken langt tilbage og dette skal hækken blive ved med at være (var også Tonnys plan). Maleren er ved at være færdig med at male træværket.

3. Henvendelser fra Vinding gruppen.
Budgetmødet er flyttet til d.18/9 2014

4. Evaluering Odense Zoo (OZ).
Peder takkede Halfdan for hans store arrangement vedr. bestilling/afhentning af mad og drikkevarer. Det var til UG. OZ praler med at være meget handicap venlig, dette var ikke vores opfattelse, mange stejle ramper og huller i asfalten. Området bar præg af at der ikke havde været luget ukrudt i gennem lang tid.
Indgangsprisen var et stykke under hvad vi havde regnet med (det gjorde kasseren glad) og prisen på transport blev også mindre end hvad vi havde regnet med, da der ikke var brug for mere end 1 bus.

5. Forslag: Hjertestarter.
Bestyrelsen er positiv overfor for forslaget og vi afventer svar fra Trygfonden. Der er 2 startere i området, 1 ved Bredballe bofælleskab (opsat indendørs) og 1 ved skur, skråt overfor Nørremarkshallen (udendørs), vi mener de sidder for langt væk, for at vi skal kunne få glæde af dem. Såfremt vi får et positivt svar, vil vi tilbyde Tryg at være med i ordningen som hedder 24/7, som går ud på at starteren kan tilgås på alle tider af døgnet.

6. Evt.
Intet nyt.

Næste møde d.7/10 2014
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu