Almene oplysninger - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Almene oplysninger

Beboervejledning
Låse, nøgler og navneskilte:
Der er til alle lejemål udleveret 3 nøgler, som passer til hoveddøren, postkasse, redskabsskur.
Samme nøgle passer til skure med problemaffaldskasser, dør til vaskeri,the-hus samt "containergården".
Nøglerne passer IKKE til storskrald-skuret.
Nøglerne er systemnøgler, og derfor kan ekstranøgler kun bestilles igennem viceværten.

Navneskilte skal svare til de i ejendommen benyttede og må kun opsættes af ejendommens vicevært.

Affald:
Beboerne kan komme af med næsten alle former for affald ved at benytte de ordninger, som findes på ejendommen.
Vi er underlagt Vejle kommunes affaldsordning, som indebærer, at alt affald skal sorteres.
Der er omdelt forskrifter for dette fra Vejle kommune.
Sorte og grønne poser til dagligt affald udleveres 2 gange om året af kommunen, men er dette ikke nok, kan der hentes yderligere i fælleshuset ved vicevært-kontoret.
Problemaffald skal lægges i de gule kasser, der står i de aflåste affaldsskure ved cykelskurene.
Man må IKKE sætte sine grønne og sorte poser uden for sin indgangsdør, da dette vil tiltrække rotter.
Ejendommen råder over egen ordning for storskrald, samt container til papir, pap, plastic, jern og haveaffald.
Affaldet skal sorteres korrekt, ellers vil kommunen håndtere containeren for vores regning.
Flasker og glas lægges i flaskecontaineren.
Storskrald kan indleveres ved siden af flaskecontaineren indenfor I containergården.

P-pladser:
Der er en parkeringsplads pr bolig - dog ikke en fast plads, men det kniber nogen gange med at få plads til sin bil i nærheden af boligen, når andre har mange gæster, så derfor bedes i opfordre jeres gæster til at parkere uden for området.

Lejlighedsskur:
Hver lejlighed har et skur til rådighed, og det bør holdes ryddeligt, af hensyn til brandfare og rengøring.

Brandfarlige væsker eller åbne beholdere med maling o.l. må ikke opbevares i skuret.

Terasser:
Opsætning af markiser og lignende må kun ske efter udlejers godkendelse.
Såfremt Du ønsker at udvide terrassen skal der indhentes tilladelse hos administrationen inden igangsætning.

For- og baghaver skal vedligeholdes af lejer, så de altid fremstår velholdte.

Det er ikke tilladt at montere pergolaer eller have planter til at gro op ad væggene.

Havevanding må kun ske med vandkander.

Vask, tørring m.v.:
Der er til alle lejere udleveret 1 stk kort til reservering af vasketid i det fælles vaskeri.
Man kan få instruktion i brug af vaskeriet ved henvendelse til viceværten.
Alle fejl og mangler vedrørende vaskeriet bedes straks meddelt viceværten.
Alle beboere opfordres til at respektere reservationsordningen.
Ejendommens vaskeri er beliggende i fælleshuset, Ringdams Kobbel 1.

Vaskeriet er åbent alle dage kl. 7:00 - 22:00. Se i øvrigt ophæng i vaskeriet.

Betjeningsvejledning samt den aktuelle betaling for benyttelse af fællesvaskeriet vil fremgå af ophæng i vaskeriet.

I vaskeriet vil der være følgende installationer til brug for ejendommens beboere.
(Det er ikke tilladt at vaske for familie, venner m.fl.)

Automatiske vaskemaskiner, 3 stk.
Tørretumblere, 2 stk.
Strygerulle, 1 stk.

Betaling for brugen af de i vaskeriet opsatte maskiner vil fremgå af ophæng i vaskeriet og reservation af diverse
maskiner foretages ved hjælp af den opsatte kortlæser eller online via hjemmesiden - se vasketider.

Der kan reserveres vasketur af 2½ times varighed.

Benyttelse af vaskeri sker på eget ansvar (skader på tøj/tyveri).

Såfremt den reserverede vasketur ikke er påbegyndt senest 15 minutter efter det anførte tidspunkt for vasketurens
begyndelse, kan en anden beboer overtage den reserverede vasketur.

Hvis beboeren ønsker at installere tørretumbler, vaske- eller opvaskemaskine i boligen, skal tilladelse indhentes hos
administrationen, før installationen iværksættes.

Udvendigt lys:
Det er kun muligt at tænde lys i redskabsrum og skralderum, når det udvendige lys er tændt.
Husk at checke, om kontakten er slukket, når man har været i skuret, da der ellers vil brænde lys, hver gang det
udvendige lys er tændt.

Boldspil:
Al boldspil skal foregå på boldbanen ved beboerhuset, men ikke op ad muren/vindueme i fælleshuset.
Boldspil er ikke tilladt i gårdene, og bestyrelsen appellerer til forældrene om at være opmærksomme herpå, og få
bømene til at spille bold på boldbanen.

Flagning:
Flaget findes inde i vaskerummet i fælleshuset (oven på fryser).
Det er kun dette flag, der må benyttes ved flagning.
Flaget hejses kl. 8.00 og nedtages ved solnedgang. Dog når solen står op senere end kl. 8.00, skal det hejses op ved solopgang.
De, der ønsker at flage, skal selv stå for op- og nedtagning.
Husk at tage flaget ned til tiden. 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu