Maj - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Maj

Bestyrelsen > Referater > 2024


Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 16.05.24


Tilstede: Karen, Anne Kirsten, Lone, Ulla, Kirsten og Gitte
Agbud: Trine

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra Vinding Gruppen
3. Nyt fra Sigurd
4. Økonomi
5. Nyt fra kasserer
6. Arrangement – planlægning af kaffebord d. 09.06.2024
7. Evt.


ad 1: 
Referat godkendt

ad 2: 
Der er intet nyt fra VG

ad 3: 
Borde og bænke bliver tilset, når Sigurd kan afse tid.

ad 4 & 5:
Anne Kirsten arbejder videre med banken og erhvervsstyrelsen. Det er svært at få aftalt møde og i det hele taget komme i kontakt med dem.

ad 6: 
Tilmelding til kaffe/kage arrangementet. Deadline 05.06.2024
Trine laver opslag ud fra vores kladde.

ad 7: 
Planlægningsmøde d. 12.08.2024 kl. 18.30
Arrangement: grill – aften bliver d. 16.08.2024 kl. 17.30. Deadline for tilmelding 10.08.
Nærmere herom senere ved opslag.
Al boldspil SKAL foregå på boldbanen ved Fælleshuset.

Næste bestyrelsesmøde 16.05.2024Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu