Februar - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Februar

Bestyrelsen > Referater > 2016
Referat bestyrelsesmøde d.09/02 2016


Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde (alle)
2. Nyt fra Vinding gruppen
3. Nyt fra Tonny
4. Økonomi – Carsten fremlægger forslag til revideret regnskab
5. Evaluering Fastelavn
6. Generalforsamling
7. Evt.


1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Nyt fra Vinding gruppen
Intet nyt.

3. Nyt fra Tonny
Intet nyt fra Tonny.

4. Økonomi
Carsten fremlagde regnskabet for 2015, der blev godkendt til omdeling i postkasserne.

5. Evaluering Fastelavn
Stor tak til Halfdan for en hyggelig eftermiddag med tøndeslagning og festligt udklædte børn
Fra bestyrelsen vil vi gerne henstille til, at tilmelding er bindende af hensyn til indkøb samt respekt for dem, der arrangerer og udfører frivilligt arbejde. Der var 41tilmeldte børn og voksne, men færre end 30 dukkede op.

6. Generalforsamling
Efter afslag fra Trygfonden har bestyrelsen indgivet ønske om anskaffelse af hjertestarter og undersøger de samlede udgifter til indkøb samt afholdelse af introkursus for

Kobbelhusenes beboere. I bestyrelsen er der bred enighed om, at hjertestarteren kan være en god investering for alle, og vi forventer en udgift på ca. 8 – 10.000 kr., der finansieres ved foreningens formue.
Den endelige beslutning træffes på generalforsamlingen.

7. Evt.
Vi har drøftet muligheden for om rokering af køkkenet i fælleshuset således, at der er mulighed for madlavning til lidt større selskaber. Hvis der etableres to ovne i højskabet ved vinduet i stedet for køleskabet, der flyttes og opstilles samlet med de to øvrige køleskabe i skabsvæggen i salen, kan vi ved en lille investering opnå større funktionalitet af køkkenet.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu