Januar - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Januar

Bestyrelsen > Referater > 2015
Referat bestyrelsesmøde d.17/02 2015


Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde (alle)
2. Nyt fra Tonny (Carsten – Peder)
3. Henvendelser Vinding gruppen v/Peder
4. Ny rengøring til fælleshuset. Medbring evt. emner.
5. Fastelavn 15 – 2 2015 – opgavefordeling
6. Generalforsamling, forslag d.25 – 2 2015, se vedhæftet.
7. Vedtægtsændringer, se vedhæftet.
8. Evt.

Deltagere: Annemette, Lisbeth, Halfdan, Carsten, Peder
Fraværende: Louise, Frans

1. Referat fra sidste møde
Referat godkendt.
Mht. punkt 5 Hjertestarter, så har vi fået afslag fra Trygfonden og har derfor besluttet at arbejde videre med, at vi selv indkøber en. Dette skal foregå i samarbejde med Palle Gilling nr. RK.75

2. Nyt fra Tonny
I de nederste gårde er sorteringen ved at gå gal igen, efter de har sorteret godt i lang tid. Der kom-mer både dåser, flasker og reklamer i køkken affald, så det fylder for meget + hvis den affalds- spand der står først for er fyldt, smider man det bare på gulvet.
Og der kommer alt for meget usorteret i papir container ved storskrald. Jeg finder: mad, flasker, plast, farlig affald og tøj, som bare skal i de andre container.

3. Henvendelser Vinding gruppen
Ingen henvendelser.

4. Ny rengøring til fælleshuset. Medbring evt. emner.
Vores rengøringshjælp har sagt op, så vi skal have fundet en ny. Vi arbejder videre på det og håber at finde en løsning snarest.

5. Fastelavn 15 – 2 2015 – opgavefordeling
Lisbeth laver indbydelse, omdeling i uge 4. Bestyrelsen mødes 1 time før for opstilling af borde og borddækning. Hvis der er børn som vil pynte tønderne er de velkommen til at komme op sammen med bestyrelsen.

6. Generalforsamling, forslag d.25 – 2 2015
Indkaldelse til generalforsamling omdeles i uge 3. Ca. 1 uge før generalforsamling omdeles indkom-ne forslag, regnskab samt bestyrelsesberetning.

7. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår nogle få vedtægtsændringer som bliver fremlagt på generalforsamlingen.

8. Evt.
Der har været en beboer som har klaget over støj fra den nye udstykning syd for vores bebyggelse. Klagen gik på at, der var urimelig meget støj før kl.07.00, sommetider allerede kl.05.30. Kommunen oplyste at, der i arbejdsbeskrivelsen stod at, larmende arbejder først måtte påbegyndes kl.07.00 og det skulle overholdes. Såfremt det skete igen skulle vi kontakte Hr. Søndergård på Teknisk forvalt-ning.

Der bliver kørt meget stærkt på gangstierne, dette både af knallerter og cyklister, kan være til stor fare, når vi kommer inde fra hoveddøren.
Der er desværre også nogle få bilister som ikke overholder fartbegrænsningen på MAX. 15 KM/T, det er ikke godt nok, da der færdes mange små beboere i området.

Næste møde d.10/2 2015. 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu