December - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

December

Bestyrelsen > Referater > 2019
Referat Generalforsamling d. 5/12 2019


Dagsorden:
1 Referat fra sidste møde
2 Nyt fra Vinding Gruppen
3 Nyt fra Tonny
4 Økonomi
5. Evaluering af ”Septemberfest” og eventuelt fremtidige arrangementer i Kobbelhusene.
6. Evt.

Deltagere: Flemming Svane – Inger N. Andersen – Carsten Poulsen – Trine Spangsberg

Ad 1: Godkendt

Ad2: Vinding Gruppen: Forslag til at etablering af reserve/gæsteparkeringspladser har Vinding Gruppen taget til efterretning, og de har bevilliget penge til at imødekomme behovet. Der er tale om 15 nye pladser fordelt på 3 steder, der placeres på græsplænerne langs indgangsvejen.

• Vinding Gruppens bevilling af 15 nye gæsteparkeringspladser besvarer det indkomne brev fra beboer,som går på udfordringerne ved og mangel på parkeringspladser.

Ad3:
• Indflytning i 1.C pr. 1.2.20 - Sarah Melese og Hamidullah Wardag –
• opsigelse 1E 1.3.20 Carina Elsemann

Vaskeri
Den defekte vaskemaskine bliver ikke udskiftet, idet de alle er fra 2006, man vil derfor udskifte til 3 nye. Der er indhentet tilbud fra Nortec, Electrolux og Miele, disse ligger til valg/afgørelse hos Vinding Gruppen. Samtidig kommer der et mere up to date system til betaling og booking af maskiner, med bl.a. telefon/ app.

Ad4: Økonomien blev gennemgået. ”Septemberfesten” gjorde et indhug, men ellers ikke yderligere
kommentarer. Det ser stadigvæk fint ud.

Ad5: ”Septemberfesten” forløb lige som bestyrelsen havde håbet på. Pragtfuld vejr og glade arrangerede børn og voksne, som var med til at det blev en dejlig dag. Der blev malet super flotte fuglehuse (er ophængt rundt omkring i bebyggelsen) spist kagemand – hygget og snakket sammen på kryds og tværs af ”gåderne”
Den helstegte pattegris med tilbehør var et hit, hvor alle fik alt det de kunne spise.

Med den fine opbakning og interesse for at deltage i festen,er bestyrelsen igen klar til at stå for nye arrangementer evt. forår og efterår i 2020.

Gitte og Trine vil samtidig gerne være med til at få ”Fællesspisning” op at stå igen. Strøtanker fra os, 1 gang mdr. - hvor vi laver mad på skift (Gitte/Trine vil gerne stå for opstart og de første 2 til 3 gange) – ca.30 kr. pr. voksen - børn halv pris.
Derfor kunne det være rart, hvis vi kunne få nogle tilbagemeldinger fra alle jer derude, om det er noget, vi skal arbejde videre med.

Men hvis der sidder nogle derude, som kunne tænke sig,at arrangere en fest/event ( ja forslag er der mange af) for beboerne i Kobbelhusene, er I velkommen til dette. Fælleshuset er gratis at benytte, så længe arrangementerne er for alle i bebyggelsen.

Ad6: Evt. Bestyrelsen har givet samtykke til,at der figurer foto af hvert enkelt bestyrelsesmedlem på Kobbelhusenes hjemmeside. Denne tilladelse er givet i forhold til det nye omkring person dataloven.

Med ønske om en glædelig jul samt et godt nytår.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu