Januar - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Januar

Bestyrelsen > Referater > 2017


Referat bestyrelsesmøde d.10/01 2017


Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra Vinding gruppen
3. Nyt fra Tonny
4. Regnskab – Budget 2017
5. Generalforsamling
6. Eventuelt

Deltagere:
Peder Pedersen
Carsten Poulsen
Sandra Hvas
Sune Kristiansen
Lone Frederiksen


1. Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer.

2. Nyt fra Vinding Gruppen
Der er givet afslag på at få et tilskud til en ovn i fælleshuset. Indkøbet og udgifterne for foreningen er dog alligevel vedtaget.
Udendørsbelysning er derimod godkendt.

3. Nyt fra Tonny
Affald: støvsuger poser og pizzabakker skal i dagrenovation. Støvsugerposer er ikke problemaffald og pizzabakker må ikke kommes i pap, da der kan være madrester eller madolie på.
Plast fra dåseølkasser skal i metal og plast og ikke med kassen i pap.
Måleraflæsning 19/1 kan man aflevere en nøgle til Tonny, så vil han sikre at måler bliver aflæst.
Juletræer kan afleveres inden fredag 13/1 bag traktorskuret, så sørger han for afhentning.

4. Regnskab – Budget 2017
Indestående i banken er pr. 31/12 2016 godt kr. 50.000,-
Det har ved mødet afholdelse endnu ikke været mulig at udarbejde et regnskab for 2016

5. Generalforsamling
Dato for generalforsamlingen bliver 23. februar 2017

Indkaldelse skal udsendes senest 23. januar – action Peder
Dagsorden
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra Vinding gruppen
3. Nyt fra Tonny
4. Regnskab – Budget 2017
5. Generalforsamling
6. Eventuelt
Formanden skriftlige beretning udarbejdes til mødet 7/2.
Der er nikket til udkastet af dagsorden med enkelte korrigeringer. Peder færdiggør.
Lisbeth ønsker ikke at genopstille som suppleant
Carsten forhører ved Gitte om hun genopstiller
Peder forhører sig ved revisor og dennes suppleant om de vil fortsætte.

6. Eventuelt
Der er kommet 5G-netværk i fælleshuset og navn og kode til netværket står på stereoanlæggets hylde.
Carsten finder en erkendtlighed til bestyreren af fælleshuset.
Sandra kaster sig over et fastelavnsarrangement 26/2. Hun tager fat i bestyrelsen og andre interessenter ifm. opgaver og afholdelse. Der er et ca. budget på kr. 3-4.000,-
Der afholdes et kort møde d. 7/2 kl. 19, hvor regnskabet gennemgås og fastlæggelse af traktement til generalforsamling.
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu