Februar - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Februar

Bestyrelsen > Referater > 2015
Referat bestyrelsesmøde d.17/02 2015


Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde (alle)
2. Nyt fra Tonny (Carsten – Peder)
3. Henvendelser Vinding gruppen v/Peder
4. Evaluering fastelavn
5. Næste arrangement, hvad er det?
6. Evt.

1. Referat fra sidste møde
Referat godkendt.
Mht. til hjertestarter, så søger vi Tryg endnu engang og hvis vi igen får afslag, så indkøber vi selv en.

2. Nyt fra Tonny
Intet nyt.

3. Henvendelser Vinding gruppen
Der er udsendt brev vedr. huslejenedsættelse.

4. Evaluering fastelavn
Super arrangement, med mange flotte udklædte børn og voksne. Desværre var de tønder vi havde købt i år, meget svære og slå i stykker, men alle gik rask til og til sidst måtte de give efter.
Tak for hjælpen med opstilling og oprydning.

5. Næste arrangement
hvad er det?
Der er fællesspisning d.19/3 2015, invitationer er på vej.

6. Evt.
Vi havde en snak om vi skulle have cirkus til sommer, alle skal tænke over det til næste møde.
Der var et forslag fremme om vi ikke skulle undersøge hvad Vinding gruppen sagde til at vi fik nye køkkener eller de skulle shines op, Peder tager kontakt til Vinding gruppen.
Louise har ønsket at udtræde af bestyrelsen og derfor er 1st. suppleant indkaldt og indtræder i bestyrelsen pr. d.d. 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu