Marts - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Marts

Bestyrelsen > Referater > 2017
Referat bestyrelsesmøde d.07/03 2017


Dagsorden.
1. Konstituering af bestyrelse
2. Referat fra sidste møde
3. Fastelavns-arrangement
4. Bestyrelsesmøde 2017
5. Eventuelt

Deltagere:
Peder Pedersen
Carsten Poulsen
Sandra Hvas
Sune Kristiansen
Lone Frederiksen


1. Konstituering af bestyrelse
Formand – Peder
Kasserer – Carsten
Sekretær – Sune
Arrangementsansvarlig – Sandra & Lone
Beboer-modtagelse – Sandra & Lone

2. Referat fra sidste møde
Ikke fremsendt rettidigt, men vil blive gennemgået på næste møde.

3. Fastelavns-arrangement
Sandra oplevede at alle havde en god dag med gode præmier. Erfaringen er at Sandra stod alene med mange opgaver og til næste gang skal vi sikre at opgaverne fordeles bedre.
Omkostningen for arrangementet er kr. 3.673,- inkl. rengøring, hvilket alle er enige om er fremragende disponeret.
Der har kun været positive tilbagemeldinger på arrangementet.

4. Bestyrelsesmødet 2017
Vedr. katte-gate, så tager Carsten og Peder mødet med Vinding Gruppen. Bestyrelsens standpunkt er at det ikke er bestyrelsens opgave at indskærpe dette, men at det er Vinding Gruppen, som må tage dialogen med beboerne. Bestyrelsen vælger dog at vedhæfte Tonnys holdning til problemet samt reglerne for husdyr fra husordens-reglementet.
Vedtagne bestyrelsesmøder for resten af 2017:
Den anden tirsdag kl. 18.30 (sekundært kl. 19.00) i månederne maj, juni, september og november, dvs. følgende datoer:
• 9. maj
• 13. juni
• 12. september
• 14. november
Bestyrelsen har besluttet at der udbetales et dispositionsbeløb på kr. 500,- i december måned for bestyrelsesarbejdet.
Det vil per dags dato ikke være muligt for bestyrelsesmedlemmer at leje fælleshuset til nedsat pris. Prisen følger alle øvrige lejere.

5. Eventuelt
Forslag til arrangementer: høstfest, banko, fastelavn og måske et julearrangement.
Sandra tager teten på et banko-arrangement den 14. maj kl. 14.00 (der må godt medtages gæster udefra)
• Peder udarbejder indbydelse og udfærdiger kort til sponsorgave-indkradsere
• Peder kigger på banko-udstyr
• Peder laver lagkager
• Sandra laver udkast til hvem der skal med i projektgruppen
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu