September 2 - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

September 2

Bestyrelsen > Referater > 2023


Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 26.09.23


Tilstede: Karen, Trine, Carsten og Gitte

Dagsorden:
1 referat fra sidste møde
2 Nyt fra Vinding Gruppen
3 Nyt fra Sigurd
4 Økonomi
5. Evt.


ad 1: Referatet godkendt

ad 2: Budgetmøde d. 20.9
Forklaring på huslejestigning er at nettoprisindekset er steget med 4,1 til 119,2. Dette er af betydning for afkastet til bebyggelsens ejerkreds.
For så vidt driftsbudgettet skyldes dette almindelige prisstigninger. Med hensyn til glatførebekæmpelse/snerydning skyldes den markante stigning, at opgaven er udliciteret og ikke længere varetages af viceværten.
Udvendigt vedligehold §119, (lovbestemt hensættelse til udvendigt vedligehold) er steget med 3 kr. pr. m2 til 107 kr.
Se desuden den udsendte varsling omkring huslejeregulering 1.1. 2024
Bestyrelsen gør opmærksom på, at huslejestigningen kun vedrører udvendigt vedligehold. Indvendigt vedligehold påhviler lejer.
Vi gør opmærksom på at vores husleje er omkostningsbestemt ud fra driftsudgifterne. En generel renovering af samtlige badeværelser og køkkener vil medføre betragtelige huslejestigninger.
Vinding Gruppen foretager gennemsyn af legepladser

ad 3: Nye lejere i:
nr. 71 1.9.2023
nr. 73 1.4.2023
nr. 75 1.8.2023
nr. 77 1.5.2023
nr. 81 15.4.2023
nr. 107 1.4.2023
nr. 123 1.10.2023
nr. 139 15.4.2023
nr. 143 15.4.2023

Grundet data-loven sættes ikke navne på de nye lejere.
Bestyrelsen byder altid nye lejere velkommen med en lille opmærksomhed.

ad 4: Økonomi
Ingen bemærkninger

ad 5: Mål, vi har modtaget og accepteret tilbud på tape og net til målene. Sigurd står for montering.

Vi afholder bankospil i Fælleshuset d. 24.10 kl. 19.00. Nærmere information følger.

Næste bestyrelsesmøde d. 14.11.2023
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu