April - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

April

Bestyrelsen > Referater > 2024


Bestyrelsesmøde i Kobbelhusene d. 18.04.24


Tilstede: Karen, Trine, Anne Kirsten, Lone, Ulla, Kirsten og Gitte

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra Vinding Gruppen
3. Nyt fra Sigurd
4. Økonomi
5. Opdatering vedr. overdragelse af poster til ny kasserer
6. Billeder af nye bestyrelsesmedlemmer til hjemmeside
7. Indkøb til fælleshus
8. Kommende arrangementer
9. Nye beboere
10. Nøgler
11. Evt.


ad 1: 
Referat godkendt

ad 2: 
Karen har sendt skrivelse til Flemming ang. el-standere. Vi afventer svar.

ad 3: 
Intet nyt fra Sigurd.

ad 4: I
ntet nyt omkring økonomi.

ad 5: 
Anne Kirsten har haft møde med Carsten (afgående kasserer). Anne Kirsten tager fat i erhvervsstyrelse og bank. Vi arbejder på at få MobilePay ved leje af fælleshus.

ad 6: 
ok

ad 7: 
Brødknive skal slibes. Tekrus mangler. TV-skab skal fjernes.
Vi undersøger muligheden for indkøb af ny opvaskemaskine.

ad 8: 
Kaffebord (9. juni kl. 14.00)
Grill-aften (august)
Julebankospil (november)
Skulle nogen have lyst til at afholde et arrangement, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

ad 9: 
Ulla har fået overdraget hvervet som velkomstkomite, og vil herefter sørge for velkomstgave til nye beboere. Vi afventer nyt fra Sigurd.

ad 10: 
Nøgler overdrages til Anne Kirsten.

ad 11: 
Evt.
-Belysning i gård 5. Sigurd er allerede informeret og kigger på sagen.
-Udendørs borde/bænke-sæt er i meget dårlig stand. Karen taler med Sigurd om dette.
-Døre og vinduer mangler maling, man tager kontakt til Sigurd.
-Det er forbudt at parkere på græsset! Undtagen hvor der lavet ekstra p-pladser.
Vi henstiller til at alle tager hensyn til hinanden.
-Affaldssortering, vi henstiller til at man sorterer rigtigt, og at man ikke lader børn lege på storskraldsområdet. Overholdes sorteringen ikke vil dette medføre huslejestigninger.
-Der er indkøbt stander (vimpel) til flagstangen, Sigurd har sat denne op.

Der skal ryddes op i cykelskurene! Barnevogne, klapvogne, legetøj mm må IKKE opbevares i cykelskurene.


Næste bestyrelsesmøde 16.05.2024Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu