Juni - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Juni

Bestyrelsen > Referater > 2016
Referat bestyrelsesmøde d.14/06 2016


Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra Vinding gruppen
3. Nyt fra Tonny
4. Økonomi
5. Legepladser
6. Opsamling diverse: Blomster, P/-Rygning skilte, hjertestarter.
7. Eventuelt.

Deltagere:
Peder Pedersen
Lone Frederiksen
Sune Kristiansen
Sandra Hvad
Carsten Poulsen


1. Referat fra sidste møde
Carsten havde en bemærkning til betalingen af bommene, som han mener vi bør undersøge med Vinding Gruppen hvorvidt de kan påtage sig betalingen, da den eksisterende bom ved den sydlige indfaldssti er betalt af Vinding Gruppen. Peder undersøger om det kan komme under §18.

2. Nyt fra Vinding Gruppen
Der er kommet et revideret husordensreglement og haveguide fra Vinding Gruppen med nogle enkelte ændringer. Dette er lavet for at ensrette Vinding Gruppens samlede lejemål.
Bestyrelsen har gennemset haveguide og husordensreglement og tager det, med undren, til efterretning.

3. Nyt fra Tonny
Cykelskurene bliver løbende hegnet ind for at sikre mod tyveri.
Vi har to udflytninger i nr. 153 og nr. 101.
En beboer ønsker at etablere erhverv i en af ungdomsboligerne. Jf. lejekontrakten må man ikke drive erhverv i bebyggelsen, men Vinding Gruppen har besluttet at lade det være op til bestyrelsen om man vil dispensere i dette tilfælde.
Vi indstiller til at fastholde det nuværende princip om at boligerne ikke udlejes med det formål alene at drive erhverv.

4. Økonomi
Økonomien blev gennemgået og vi følger fortsat det fastlagte budget.

5. Legepladser
Sandra har forud for mødet fremsendt forskellige opdateringsmuligheder til legepladserne samt priser. Da det meste desværre er for meget for foreningen budget, så skal der tænkes alternativt for at finde løsninger.
Sandra foreslog at vi kunne få nogle sponsorater.
Sune foreslog at vi kunne søge forskellige fonde, som f.eks. Egmont-fonden eller Lokale- og Anlægsfonden.
Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med:
- Hinkeruder
- Netpyramide/klatreborg
- Trampolin
Hinkeruderne vil blive malet ifm. arbejdsdagen.
Såfremt det er muligt at finde finansiering vil trampolinen placeres på den store legeplads og netpyramiden placeres på legepladsen ved lomme 3.
I første omgang undersøger vi med Vinding Gruppen, sekundært vil vi undersøge om der er fondsmidler vi kan søge.
Generelt trænger det eksisterende materiel på legepladserne alvorligt til renovering og der bør foretages et generelt gennemsyn af sikkerheden på legepladserne.

6. Opsamling diverse
a) Blomster: Planter er indkøbt til fælleshuset
b) Parkering- og rygeskilte: Peder har printet nye P-skilte og rygeskilt er opsat i pavillonen.
c) Hjertestarter: Vi har fået afslag fra Tryg-fonden på vores ansøgning om en hjertestarter. Carsten tager bolden på at lave en ny ansøgning.

7. Eventuelt
Vi har besluttet at lave en arbejdsdag den 20. august kl. 13.00, hvor vi bl.a. vil male hinkeruder, male gyngestativer/træværk på legepladserne samt lettere renovering. Er der øvrige beboere som har forslag til renoveringsprojekter vil det være muligt at komme med sine forslag til bestyrelsen. Kl. 17.30 vil der blive startet op i grillen.
Sandra, Lone og Sune mødes i fælleshuset torsdag den 23. juni kl. 19.00 for at lægge en plan.
Carsten er i dialog med kommunen og TeknikGruppen omkring udskiftning af gadebelysningen i området og indsamler et tilbud til Vinding Gruppen.
Sandra tog problemet med de mange fugle op igen. Vi undersøger med Tonny om det er muligt at genopsætte rovfugle-dragen. 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu