December - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

December

Bestyrelsen > Referater > 2020
Bestyrelsesmøde


Tilstede:
 Gitte – Carsten – Inger – Flemming – Trine

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra Tonny
3. Økonomi
4. Nye tilflyttere – fraflytning
5. Indkomne forslag fra beboer: Forslag om evt. Bygge et par værelser - julearrangement for børn og forældre
6. Evt.


Ad. 1. Godkendt

Ad 2. Tonny har opsagt sin stilling med virkning pr. 01.08.2021

Ad 3. Intet nyt - det ser fint ud – men kassebeholdningen er selvfølgelig også berørt af manglende udlejning af fælleshuset.

Ad4:
Fraflytning: nr. 3 pr.1.12.20 – Kate Bækkemose – nr. 63 pr. 15.12 Hanne Sonja Olsen – nr. 45 pr. 15.12.20 – Janni Madsen – nr. 139 pr. 1.3.21 – Mia Poulsen 149 pr. 15.10
Tilflyttere: nr. 155 pr. 15.11 Mia Poulsen – nr. 23 pr. 1.11 Marianne Norup Nielsen – nr. 3 pr. 15.11 Hanne Sonja Olsen – nr. 11 pr. 1.12 Jeppe Lautrup Christensen – nr. 149 pr. 15.11 Tine Sofie Appel Kelkjær

Ad 5:
a. Formand Flemming Svane sender Anni et personligt svar
b: lørdag d. 20.12 – bliver der med initiativ fra Sandra nr. 9 afholdt et julearrangement i pavillonen ved den store legeplads. Julemanden kommer og har helt sikkert en gave til Kobbelhusenes børn.

Ad 6: Forslag med afholdelse af generalforsamling d. 10.03.21 kl. 19:00. Vi følger løbende regeringens anbefalinger om, hvor mange der kan mødes fysisk ellers bliver det afholdt virtuelt.Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu