Generalforsamling 2024 - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2024

Bestyrelsen > Referater > 2024


Generalforsamling 2024 i Kobbelhusene d. 12.03.24


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2023, herunder budget for 2024
Regnskabet er tilgængeligt på hjemmesiden 29.2.2024
4. Drøftelse og beslutning vedr. indkomne forslag, ingen forslag modtaget.
5. Præcisering af §3. Hver husstand 3- 155 kan optages som medlem med ret til at deltage i de arrangementer som foreningen forestår.
6. Valg til bestyrelse:
På valg er: Gitte (modtager genvalg)
Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Evt.


Ad 1)
Til dirigent vælges Karen

Ad 2)
Formanden lister forskellige emner, bl.a
Turbulent år. Mistillidsvotum. Dette frafaldet ved ekstraordinær generalforsamling
Sommerfest. Stor succes
Bankospil med opfordring til gentagelse
Fællesspisning. Fin og hyggelig aften.

Ad 3)
Kasserer Carsten gennemgår regnskabet.
Vi kommer ud med overskud på udlejning af fælleshuset. 11.000 kr.
Arrangementerne har slugt en del penge.
Indestående 74.000 kr. Henstår til fornyelse at materiel såsom nye stole, opvaskemaskine etc.
Udlejningen af Fælleshuset ligger meget stabilt.

Regnskabet godkendt af revisor.
Budget. Uændret kontingent
Begge dele godkendt.

Spørgsmål fra beboer:
Vedligehold af legepladser. Der er flere ting der trænger til en kærlig hånd.
Kan udlejerne bevilge penge til opfriskning af legepladserne?
Besigtiget i november af VG
Der opfordres til at bestyrelsen kontakter specialister til godkendelse af legepladser (er de forsvarlige?)


Ad 4)
Ingen indkomne forslag.

Ad 5)
Præcisering af §3 er godkendt.
Ingen indvendinger.

Ad 6)
Valg til bestyrelse:
Gitte Ahrenkiel nr. 111 genvalgt
Ulla Schell nr. 89 valgt
Anne Kirsten Frøkjær 31 valgt

Suppleanter:
Lone Lindberg nr. 25
Kirsten Pilgaard nr. 131

Revisor: Sebastian Fredegod nr. 45

Ad 7)
6.3- 2024 forespurgt VG-Bolig vedr. P.-pladser. VG- Bolig oplyser at INGEN har fået tildelt privat P.-plads.
Lade-standere? Enkelte har fået tilladelse til at få opsat ladere på huset.
Tidligere bestyrelse har undersøgt mulighederne for lade-standere.

Kig i spam hvis ikke I modtager mails fra VG-Bolig

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der IKKE skal stilles ’pynt’, genstande, møbler etc. på fællesarealerne.

Lys i gård 5. Kun 1 gadelygte. Der er meget lidt lys i forhold til de andre gårde.
Cykelskurene dækker for det sparsomme lys i gården. Skure blev i sin tid lukket pga. mange tyverier. Ønske fra beboere om at de åbnes igen.
Skurene er bygget forkert og det er meget svært at komme ud og ind. De bruges som opmagasinering.

Bestyrelsen har før opfordret til, at man holder orden og ikke bruger skurene til skrammel.

Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu