Maj - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Maj

Bestyrelsen > Referater > 2015
Referat bestyrelsesmøde d.12/05 2015


Deltagere: Halfdan, Annemette, Helle, Carsten og Peder
Afbud: Lisbeth og Frans.

Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde (alle)
2. Nyt fra Tonny
3. Nyt fra Vinding Gruppen
4. Økonomi
5. Sommerudflugt, pris for beboere, forplejning, afgang/hjem
6. Evt.

1. Referat fra sidste møde (alle)
Godkendt uden kommentarer.

2. Nyt fra Tonny
Storskrald sortering:
Så er der igen problemer med at sorterer storskrald ordentlig, det drejer sig om papkasser der ikke bliver slået sammen og flamingo som kommer i papirrummet, det skal i plastik.
DET KOSTER 4500,00 KR. AT AFLEVERE EN USORTERET CON-TAINER OG DEN SKAL DU BETALE.
Diverse glasflasker skal puttes i glascontaineren og ikke stilles ved siden af.
Tonny er flink til at låne værktøj, stiger, sækkevogn m.m. ud til lejerne, men desværre er der nogle som glemmer at levere det lånte tilbage, det bedes hurtigst muligt klaret, så andre også kan få glæde af at låne.
Nedenstående gælder for de beboere som bor i nummer 77/103.
Husholdningsaffald skal kommes i de tomme spande og ikke bare smides i den første spand inden-for døren, en overfyldt spand tømmes ikke af skraldefolkene.

3. Nyt fra Vinding Gruppen
Intet nyt

4. Økonomi
Kasseren ser glad og smiler, det ser fint ud.

5. Sommerudflugt, pris for beboere, forplejning, afgang/hjem
Som nævnt i sidste referat så går turen i år til Djurs Sommerland. Bestyrelsen har besluttet at bebo-erne skal betale et symbolsk beløb på 25,00 kr. pr. næse. Vi udsender invitation senere med tilmel-dingskupon.

6. Evt.
Vi forventer at få svar fra Trygfonden omkring 1. juli 2015 vedr. hjertestarter.

Referent:
Peder
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu