Juni (1) - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Juni (1)

Bestyrelsen > Referater > 2020
Referat Bestyrelsesmøde d. 08/06 2020


Tilstede:
Gitte – Carsten – Inger – Flemming – Trine

Dagsorden:
• Bestyrelsesmøde efter ”Corona nedlukning”
• Nyt fra Tonny
• Haveguide
• Økonomi
• Sensommerfest
• Evt.

Ad. 1. Det første møde, hvor det var tilladt bestyrelsen at mødes efter nedlukningen og forbud mod forsamlinger. Nedenstående skriv fra Flemming og Carsten, der blev lagt ud på hjemmesiden i forbindelse med Corona fortæller jer, at vi ikke kunne afholde eneralforsamling og valg til evt. nye bestyrelsesmedlemmer i beboerforeningen. Dette sker tidligst i 2021,og indtil da vil følgende fortsætte med at sidde i Beboerforeningen for Kobbelhusene.

Formand: Flemming Svane - Kasserer: Carsten Poulsen

Antenneansvarlig: Inger Nørregaard Andersen - Sekretær: Trine Spangsberg- Fælleshusbestyrer

Velkomstansvarlig nytilflyttere: Gitte Ahrenkiel Mikkelsen

Beboerforeningen – COVID19:

Ifølge foreningens vedtægter §7, skal generalforsamling afholdes i årets første kvartal, hvilket også har været varslet; men måtte med kort varsel aflyses grundet (almindelig) sygdom. Ny indvarsling blev overhalet af regeringens og myndigheders anbefalinger bl.a. om forsamlinger på 10 personer.
Årsregnskabet for 2019 - med revisions påtegning - er 16. februar 2020 lagt på hjemmesiden. Ligeledes er Bestyrelsens oplæg til budget for 2020.
Efter Statsministerens pressemøde 31. marts, vurderer vi i Bestyrelsen, at der tidligst kan afholdes generalforsamling i 3. kvartal.
Derfor har Bestyrelsen - i denne helt ekstraordinære situation – besluttet, at fortsætte med nuværende bemanding og organisation frem til Generalforsamling 2021. I beslutningen herom har indgået, at; regnskab for 2019 er fremlagt og revideret – at; budgetforslaget for 2020 ikke påvirker kontingentets størrelse.
Kobbelhusene 1. april 2020 - Flemming Svane ~ Carsten Poulsen

Ad2: Fraflytning og opsigelse af lejemål fra Bibi i nr. 29 – indflytning i nr. 155 er Julie Grønning Berg pr. 1.5-20

Ad3: Haverne og udenomsarealerne blomstrer og mange er i gang med fornyelse af rækværk – beplantning, så det hele ser så godt ud. Der ligger en Haveguide på hjemmesiden. Denne guide er både vejledende og en rettesnor i forhold til, hvordan vi skal holde udenomsarealerne. Tonni har styr på, hvad der tilladt vi hver især bygger – sætter op af hegn mm. og han er behjælpelig med udlån af hækklipper, hvis man ikke selv har en.

Ad4: Økonomien ser fin ud, så bestyrelsen har vedtaget, at vi igen i år vil afholde en Sensommerfest i september for Kobbelshusene.

Ad5: Sæt allerede nu et X i kalenderen til vores kommende Sensommerfest d. 12. september.

Ad6: Nyt møde mandag d. 29.6. med henblik på at snakke om indhold til Sensommerfest Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu